แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องเรียน

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง ทางสำนักงาน ป.ป.ท. จะใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่าน

*ใส่เฉพาะตัวเลข13หลัก เช่น 122233333445

สำนักงาน ป.ป.ท. จะทำ หนังสือตอบกลับ ตามที่อยู่นี้

*ใส่เฉพาะตัวเลข เช่น 0819990000 หรือ 025550000

กรณีท่านเลือก "ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน" สำนักงาน ป.ป.ท. ถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10mb

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0310 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!