ปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการับสินบนทุกรูปแบบและให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล
17 พฤษภาคม 2560 228

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาว ป.ป.ท. ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งเป้า ๑,๐๐๐ ดอก เพื่อทูลเกล้าถวายฯ องค์ภูมิพล

17 กรกฎาคม 2560


ป.ป.ท. จับมือ ๓ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนาม MOU จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมมือเพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

13 กรกฎาคม 2560


สำนักงาน ปปท. เขต ๙ จัดอบรมเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "สายสืบ CYBER ป.ป.ท." รุ่นที่ ๔ จังหวัดสตูล

06 กรกฎาคม 2560


ป.ป.ท. เตรียมขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริการด้านการค้า การลงทุน อย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ

05 กรกฎาคม 2560


สำนักงาน ปปท.เขตพื้นที่ ๙ ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพัทลุง

04 กรกฎาคม 2560


 

Copyright © 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0350 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!