การประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
05 กุมภาพันธ์ 2561 666

การประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักเลขาธิการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองการต่างประเทศ
กองบริหารคดี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองอำนวยการการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 1
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 2
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 3
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 4
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 6
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 8
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท.

20 สิงหาคม 2561


ปปท. เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพังงา

17 สิงหาคม 2561


ปปท.๙ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

15 สิงหาคม 2561


ปปท.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานเครือข่าย เพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ครั้งที่ ๑๒

16 สิงหาคม 2561


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี วันประกาศอิสรภาพของอินเดีย

16 สิงหาคม 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0310 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!