การประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
05 กุมภาพันธ์ 2561 927

การประกาศเจตนารมณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักเลขาธิการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองการต่างประเทศ
กองบริหารคดี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5
กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองอำนวยการการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 1
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 2
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 3
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 4
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 6
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 8
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2561


สำนักงาน ป.ป.ท. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

12 ตุลาคม 2561


ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2561)

05 ตุลาคม 2561


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ หลักสูตร “วิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รุ่นที่ 3” ประจำปี 2561

28 กันยายน 2561


ปปท ๙ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

20 กันยายน 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0320 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!