ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน ๒ รายโดยวิธีตกลงราคา
20 ตุลาคม 2560 1356

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน ๒ รายโดยวิธีตกลงราคา

ราคากลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายสำเนาเอกสารเพื่อส่งให้พนักงานอัยการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2563


ร่าง ประกาศ​สำนักงานคณะกรรมการ​ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)​

29 พฤษภาคม 2563


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2563


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น E250dn จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พฤษภาคม 2563


ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อดิจิทัล (วีดีโอคลิป) คดีตัวอย่างทุจริตในภาครัฐ เพื่อตีแผ่รูปแบบพฤติการณ์และบทลงโทษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2563


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter