ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 1
04 ธันวาคม 2560 513

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ปปท.เขต 1

ประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิถุนายน 2561


ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6054 นนทบุรี รอบระยะ 220,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มิถุนายน 2561


ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มิถุนายน 2561


ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิถุนายน 2561


ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อยางสำรอง) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิถุนายน 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0310 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!