ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 กุมภาพันธ์ 2561 257

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ปปท.เขต5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2561


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม 2561


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

24 พฤษภาคม 2561


ประกาศ ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2561


ประกาศ ปปท. เขต8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤษภาคม 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0280 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!