ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิถุนายน 2561 301

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

14 มกราคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

09 มกราคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดโครงการฝีกอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร (DPIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 มกราคม 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0330 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!