ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สิงหาคม 2561 363

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562)

22 เมษายน 2562


ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เมษายน 2562


ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ของสำนักงาน ปปท. เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

22 เมษายน 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 เมษายน 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงจุดโทรสารและปลั๊กไฟฟ้า ชั้น 23 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 เมษายน 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0300 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!