ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมสำหรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กุมภาพันธ์ 2562 53

ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมสำหรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กุมภาพันธ์ 2562


ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 พร้อมจัดเอกสาร จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Projector จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 กุมภาพันธ์ 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0330 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!