A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: view

Filename: controllers/home.php

Line Number: 138

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 45


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: page_date

Filename: view_content/index.php

Line Number: 46

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 26

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: m

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

543

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: view

Filename: view_content/index.php

Line Number: 46


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 48

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 165 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2561


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2561


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2561


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม 6070 นนทบุรี ระยะ 220,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2561


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม 6049 นนทบุรี ระยะ 100,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0310 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!