A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: view

Filename: controllers/home.php

Line Number: 138

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 45


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: page_date

Filename: view_content/index.php

Line Number: 46

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 26

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: m

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

543

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: view

Filename: view_content/index.php

Line Number: 46


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 48

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

24 กันยายน 2561


ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

24 กันยายน 2561


ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 กันยายน 2561


ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 กันยายน 2561


ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 กันยายน 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0300 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!