A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: view

Filename: controllers/home.php

Line Number: 138

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 49


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: page_date

Filename: view_content/index.php

Line Number: 50

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 25

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/change_date.php

Line Number: 26

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: m

Filename: models/change_date.php

Line Number: 52

543

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: view

Filename: view_content/index.php

Line Number: 50


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: content_topic

Filename: view_content/index.php

Line Number: 52

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต ๘ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2563


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 กันยายน 2563


ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปปท เขต 3 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2563


ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ปปท เขต 3 จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 กันยายน 2563


ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 กันยายน 2563


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter