ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคา
29 กรกฎาคม 2557 2323

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องควบคุมและบันทึกการเข้าออก (Access Control) จำนวน 15 เครื่อง)  โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2557 , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ  สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14 เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตั้งแต่วันที่ 28  กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2557  (ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557)

ราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ท

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สำนักงานป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 ราย

15 กันยายน 2563


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10 กันยายน 2563


ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ปปท. เขต 3

09 กันยายน 2563


ราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

29 พฤษภาคม 2563


ราคากลางโครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ปปท. เขต 5

05 พฤษภาคม 2563


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter