ทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพิงเป็นการทำลายระบบและกลไก การช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาสอย่างสิ้นเชิง
16 กุมภาพันธ์ 2561 2101

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ประชาชน สร้างสังคมดี ร่วมต้านทุจริต

04 ธันวาคม 2561


โครงการสัมมนา เรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.

27 ธันวาคม 2560


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

31 สิงหาคม 2560


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีแห่งประเทศอินโดนีเซีย

18 พฤษภาคม 2560


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบวินัยพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

17 มีนาคม 2560


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0380 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!