สื่อเอกสารเผยแพร่


รายงานผลความพึงพอใจและการให้บริการสำนักงาน ป.ป.ท.

2018-10-23 527

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงาน ป.ป.ท.

   1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2561

   2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2562


สถิติการให้บริการ สำนักงาน ป.ป.ท.

   1. สถิติการให้บริการ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2562


 


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0156 seconds

Valid CSS! web counter web counter