สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มงานกองการเจ้าหน้าที่

2015-03-18 34273

 

  1. แบบฟอร์มขอโอนย้าย สำนักงาน ป.ป.ท.
    แบบฟอร์มในรูปแบบ PDF
    แบบฟอร์มในรูปแบบ Ms Word

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0250 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!