สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

2015-03-18 10969

 

 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 2. คำอธิบายสมรรถนะ
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 3. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 5. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสาร


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0270 seconds

Valid CSS! web counter web counter