สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

2015-03-18 11067

 

 1. แบบ จ. 1 รับรองคุณสมบัติการขอรับการแต่งตั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 2. แบบ จ. 2 ประเมินคุณสมบัติบุคคล จนท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 3. แบบรับรองตรวจสภาพจิต พนัก ปปท. ชั้น 1
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
 5. แบบ ปจ 1
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 6. แบบ ปจ 2
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 7. แบบ ปพ 1-1
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 8. แบบ ปพ 1-2
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 9. แบบ ปพ 2-1
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 10. แบบ ปพ 2-2
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 11. แบบ ปพ 3
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 12. แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน ป.ป.ท.

 13. แบบ พ.1 รับรองพนักงาน ปปท
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 14. แบบ พ. 2รับรองประวัติพนักงาน ปปท
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 15. แบบ พ. 2-1 รับรองตำแหน่งพนักงาน ปปท.
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 16. แบบ ทพ. 1 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 17. แบบ ทพ. 2 ประเมินผลการทดลองปฏฺบัติหน้าที่
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 18. แบบ พ. 3 รับรองคุณสมบัติ ความสามารถ และความ
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 19. แบบรับรองตรวจสภาพจิต พนัก ปปท ชั้น 1
  ดาวน์โหลดเอกสาร


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0250 seconds

Valid CSS! web counter web counter