สถิติการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6707 ครั้ง


สถิติการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ท.

เดือน มกราคม 2558

เรื่องที่รับไว้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 266 เรื่อง

กลุ่มประเภทฐานความผิดสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับที่ ประเภทฐานความผิด จำนวน
1 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 112
2 ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 31
3 ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 27
4 ทุจริตลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 27
5 ทุจริตโครงการของรัฐ 19

หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับที่ หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน จำนวน
1 กระทรวงมหาดไทย 122
2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 40
3 กระทรวงศึกษาธิการ 32
4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14
5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14
อ้างอิง : สถิติจาก "ระะบบรับเรื่องและติดตามการร้องเรียนกล่าวหา(ระยะที่2)"

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0370 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!