ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : ขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ท. |สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตามแบบ ปปท. 001-005 และแผนสร้างความโปร่งใสฯ | แนวทางการส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ(ศปตท.) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเครือข่ายต่อต้านทุจริต

กิจกรรมผู้บริหาร

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557 “HAND IN HAND... ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”อ่านต่อ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตข้ามชาติ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา UNCAC 2003 และพันธกรณีสากลอ่านต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวต่อต้านการทุจริต

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา อ่านต่อ
สำนักงาน ปปท. เขต 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักข่าวต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลาอ่านต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดจ้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Database Center) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)อ่านต่อ
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (Access Control)อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ War-room System จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัคร/รับโอน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการอ่านต่อ
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการอ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอ่านต่อ
สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุดอ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หารือมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120