ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตามแบบ ปปท. 001-005 และแผนสร้างความโปร่งใสฯ | แนวทางการส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ(ศปตท.) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเครือข่ายต่อต้านทุจริต

กิจกรรมผู้บริหาร

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ชาวนา) ครั้งที่ 1/2557อ่านต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ออกรายการถอดสลักข่าว เสนอในประเด็น แนวทางปราบ“ทุจริตในภาครัฐ”อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรียกผู้บริหาร 7 โรงเรียนในพะเยาแจงก่อสร้างสนามฟุตซอลราคาสูงเกินจริงอ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. มีมติส่งสำนวนสนามฟุตซอลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ไต่สวนอ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบข้อเท็จจริง "โครงการเสาไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์"อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)อ่านต่อ
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านต่อ
ประกาศ การสอบราคาซื้อเครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีสอบราคาอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัคร/รับโอน

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านต่อ
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 10 อัตราอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นื่องใน วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2557อ่านต่อ
สำนักงาน ปปท.เขต 5 ลงพื้นที่รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือชาวนาด้านต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาทอ่านต่อ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120