ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : อดีต ส.ส.ปชป. ยื่น ป.ป.ท. สอบทุจริตโครงการ Road show สร้างอนาคตประเทศไทย 2020 | สนช. จะตั้ง กมธ. ขึ้นมาศึกษาในกรอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เวลา 30 วัน โดยมี ป.ป.ท. ร่วมด้วย | นายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ตรวจสอบการทุจริตอีกคณะหนึ่ง โดยมี ป.ป.ท.ร่วมด้วย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการตั้ง “ซูเปอร์บอร์ด” | ปปง. ส่งธุรกรรมพันล้านให้ ป.ป.ท. ตรวจสอบโยงทุจริตสร้างฟุตซอล | สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งสรุปสำนวนปิดคดีฮั้วประมูลสนามฟุตซอล

กิจกรรมผู้บริหาร

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “คอร์รัปชันในระบบราชการ ต้องทำ อะไรต่อ?”อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท.จัดโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559อ่านต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เตรียมเพิ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 390 อัตรา พร้อมเสนอแก้ พ.ร.บ.ลดขั้นตอนการทำงานอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. ส่งสำนวนทุจริตสร้างสนามฟุตซอลให้สำนักงาน ป.ป.ช. แล้วอ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. รับเรื่องแชร์ลูกโซ่เติมเงินมือถือออนไลน์อ่านต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เผยพบหลักฐานสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาผิดชัดเจน อีก16 จังหวัดรวบรวมข้อมูลเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาอ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่านต่อ
ประกาศ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคาอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัคร/รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษอ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการอ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธธรม ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนกลาง)อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทักษะในการแสวงหาข่าว/ข้อเท็จจริง/วิเคราะห์ข่าวคดีทุจริต ในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยานของสำนักงาน ป.ป.ท.อ่านต่อ
สำนักงาน ปปท. เขต 3 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120