ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตามแบบ ปปท. 001-005 และแผนสร้างความโปร่งใสฯ | แนวทางการส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ(ศปตท.) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเครือข่ายต่อต้านทุจริต

กิจกรรมผู้บริหาร

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการใช้งบประมาณของสำนักงานชลประทานอ่านต่อ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตข้ามชาติ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา UNCAC 2003 และพันธกรณีสากลอ่านต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน ปปท. เขต 3 เปิดเผยขบวนการออกบัตรประชาชนโดยมิชอบ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ตอนที่ 2)อ่านต่อ
สำนักงาน ปปท. เขต 3 เข้าตรวจสอบความผิดปกติทางทะเบียนราษฎร์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีอ่านต่อ
สำนักงาน ปปท.เขต 3 ร่วมกับทหารบุกจับเจ้าหน้าที่ศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานีอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 3)อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาอ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัคร/รับโอน

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการอ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการอ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตำแหน่ง นิติกร อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2557อ่านต่อ
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอ่านต่อ
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมการแถลงข่าวโครงการฟื้นฟูพื้นที่คืนความสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้กับอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลก มรดกอาเซียนอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120