ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางเทคนิคสำหรับการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ ป.ป.ท. | เมื่อวานนี้ ภรรยาบิลลี่ยื่นหนังสือขอให้ ป.ป.ท. เข้ามาสอบสวนและเร่งรัดการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการหายตัวไปของสามี | ป.ป.ท.ขอเวลา 2 เดือนในการสอบปมเครื่องออกกำลังกายของกรมพลศึกษาที่มีราคาแพงผิดปกติ | ปี 2558 ป.ป.ท.ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทั่วประเทศ และเร่งจัดทำคู่มือปฏิบัติต่อต้านทุจริตในภาครัฐ

กิจกรรมผู้บริหาร

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 7อ่านต่อ
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติอ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวต่อต้านการทุจริต

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและนันทนาการอ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. พบพิรุธโครงเหล็กนั่งร้านหลังจากตรวจคลังข้าวบางกะดีอ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับดีเอสไอ ปปง. สตง. และทหาร เข้าตรวจสภาพข้าวโกดังย่านบางกะดีอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ประเภท (ครั้งที่ 2)อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 ประเภท โดยวิธีสอบราคาอ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 26 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคาอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัคร/รับโอน

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนกลาง)อ่านต่อ
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนกลาง)อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท.เขต 5 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานด้านคอร์รัปชั่นของภาคประชาชนครั้งที่ 3 ภาคเหนือ เรื่อง “การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชั่น”อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงาน ป.ป.ท.อ่านต่อ
ผู้อำนวยการ ปปท. เขต 4 รับมอบของที่ระลึกจากผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120