สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)

วันที่ลงข่าว : 23 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒๘ สำนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (Australian Federal Police : AFP ) ประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Darren Booy Senior Liaison Officer เข้าพบคณะผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ลงข่าว : 21 เมษายน 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๒ วัดเทวสุนทร กรุงเทพฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เล็ก เวชพันธุ์ มารดาของ พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๔
วันที่ลงข่าว : 11 เมษายน 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท. ) โดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗