ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : แนวทางการส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ(ศปตท.)

กิจกรรมผู้บริหาร

สำนักงาน ป.ป.ท. รวมพลังภาคีเครือข่ายกับสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติ เพื่อสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกป่าสงวนเพื่อประกอบธุรกิจ ณ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรีอ่านต่อ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกเขตพื้นที่อุทยานหาดเจ้าไหม จ.ตรังอ่านต่อ
ต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 สอบทุจริตบ่อขยะ จังหวัดชัยภูมิอ่านต่อ
ผลการดำเนินงานคดีสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง“ทุจริตออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดจ้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Database Center) ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)อ่านต่อ
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อ License สำหรับแผงวงจรสายในแบบอนาล็อก (Analog) เพื่อรองรับเครื่องโทรสารอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัคร/รับโอน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการอ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตำแหน่ง นิติกร อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท.เขต 5 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรยายเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพอ่านต่อ
สำนักงาน ปปท. เขต 9 และ ยุว ปปท ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทภารกิจของ สำนักงาน ป.ป.ท.อ่านต่อ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ) รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120