ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตามแบบ ปปท. 001-005 และแผนสร้างความโปร่งใสฯ | แนวทางการส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ(ศปตท.) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเครือข่ายต่อต้านทุจริต

กิจกรรมผู้บริหาร

สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบรับเรื่องและติดตามการร้องเรียนกล่าวหา (ระยะที่ 2)”อ่านต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. รวมพลังภาคีเครือข่ายกับสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติ เพื่อสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวต่อต้านการทุจริต

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และตัวแทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปท.เขต ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ รีสอร์ทมวกเหล็ก ฮิลไซด์ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกเขตพื้นที่อุทยานหาดเจ้าไหม จ.ตรังอ่านต่อ
ต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 สอบทุจริตบ่อขยะ จังหวัดชัยภูมิอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคาอ่านต่อ
ประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีสอบราคาอ่านต่อ
ประกาศผลการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ พ.ศ.2556-2560 และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) โดยวิธีคัดเลือกอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัคร/รับโอน

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการอ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการอ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตำแหน่ง นิติกร อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557อ่านต่อ
ผอ.ปปท. เขต 9 ได้ร่วมหารือกับ ผอ.ป.ป.ช.พัทลุง เพื่อหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงอ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการ งาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด”อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120