ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : ขณะนี้ ปปง. ส่งธุรกรรมพันล้านให้ ป.ป.ท. ตรวจสอบโยงทุจริตสร้างฟุตซอล | สัปดาห์หน้า ป.ป.ท. ร่วมกับดีเอสไอ และ สตง. ลงพื้นที่ตรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลููกข้าว | สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งสรุปสำนวนปิดคดีฮั้วประมูลสนามฟุตซอล

กิจกรรมผู้บริหาร

สำนักงาน ป.ป.ท.จัดโครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559อ่านต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เตรียมเพิ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 390 อัตรา พร้อมเสนอแก้ พ.ร.บ.ลดขั้นตอนการทำงานอ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ท. เร่งแก้กฎหมายใหม่ให้รวดเร็วกว่าเดิม เล็งเพิ่มความผิดฐานสมคบคิดโยงผู้บงการอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวต่อต้านการทุจริต

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เผยพบหลักฐานสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาผิดชัดเจน อีก16 จังหวัดรวบรวมข้อมูลเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557อ่านต่อ
สำนักงาน ปปง. ส่งธุรกรรมการเงินเกี่ยวสร้างสนามฟุตซอลให้สำนักงาน ป.ป.ท.อ่านต่อ
สปท.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ น.ส.ว.ขอโอกาส อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคาอ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง จ้างผลิตและลงโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะกรรมการ ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท. ทางนิตยสารรายสัปดาห์ ขนาดคอลัมน์ไม่น้อยกว่า 10 x 12 นิ้ว ภาพสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคาอ่านต่อ
ประกาศ จ้างปรับปรุงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคาอ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัคร/รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษอ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการอ่านต่อ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธธรม ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนกลาง)อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปท. เขต 3 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์อ่านต่อ
สำนักงาน ปปท. เขต9 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแถลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560อ่านต่อ
สำนักงาน ปปท.เขต 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120