ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ข่าว :19 มกราคม 2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :7 มกราคม 2558
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดย นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
วันที่ข่าว :24 ธันวาคม 2557
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 9 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 16 หน่วยงาน เข้าพบ นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น และนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่ออวยพรปีใหม่ 2558
วันที่ข่าว :11 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท ) จำนวน 13 คน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม จัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
วันที่ข่าว :11 ธันวาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. ข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐอินเดีย เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายสรุปของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :11 ธันวาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ผอ.ปปท .เขต 6 รักษาราชการแทน ผอ.ปปท.เขต 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดงาน
วันที่ข่าว :11 ธันวาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 3 จัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เรื่อง “การสัมมนาความร่วมมือของภาครัฐ เพื่อสกัดกั้นการทุจริต” ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ข่าว :9 ธันวาคม 2557
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 นายกฤษณ์ กระแสเวส ผอ.ปปท.เขต 5 พร้อมข้าราชการและพนักงาน ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่จัดงานโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ข่าว :9 ธันวาคม 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ผอ.ปปท.เขต 9 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงาน ปปท.เขต 9 โดยนำข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงาน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ข่าว :9 ธันวาคม 2557
สำนักงาน ปปท.เขต 5 จัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ข่าว :9 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 3,8 ธันวาคม 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 9 จัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายรักษ์บ้าน แลเมือง เขตพื้นที่ 9” รุ่นที่ 1,2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โดยมี พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ปปท.เขต 9 เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยกลุ่มบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จำนวน 651 คน
วันที่ข่าว :8 ธันวาคม 2557
สำนักงาน ปปท.เขต 6 จัดโครงการ"เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ข่าว :8 ธันวาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 (ผอ.สปท.2) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สปท.2 ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “ข้าราชการในฝันของฉัน” ....
วันที่ข่าว :5 ธันวาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 (สำนักงาน ปปท.เขต 3) จัดสัมมนาความร่วมมือของภาครัฐ สกัดกั้นทุจริต เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เผยปัญหาการทุจริตใน อปท. ส่วนใหญ่เป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอันดับหนึ่ง
วันที่ข่าว :2 ธันวาคม 2557
เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 4 จัดโครงการ “เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ข่าว :24 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทักษะในการแสวงหาข่าว/ข้อเท็จจริง/วิเคราะห์ข่าวคดีทุจริตในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ข่าว :24 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยานของสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :19 พฤศจิกายน 2557
สำนักงาน ปปท.เขต 3 ร่วมกับ เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :19 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ผอ.ปปท.เขต 9 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแถลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 - 2560 ณ ห้องประชุม (3) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีพลตรีอุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผอ.สำนักอำนวยการพัฒนา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุม
วันที่ข่าว :11 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 3 สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบไร่นาที่เกษตรกรได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ข่าว :29 ตุลาคม 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดย พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2
วันที่ข่าว :7 ตุลาคม 2557
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ข่าว :7 ตุลาคม 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 ( สปท. 5 ) นำโดย พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการ สปท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศระดับดี ชื่อผลงาน Anti-Corruption-Map
วันที่ข่าว :30 กันยายน 2557
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2 ปี 2557
วันที่ข่าว :30 กันยายน 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2557 โดยมี นายสุชิน ดำกระเด็น ผู้บัญชาการเรือนจำสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (เดิม) ชั้น 3 ถ.ลูกเสือ อ.เมือง จ.สงขลา
วันที่ข่าว :25 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ข่าว :19 กันยายน 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน รับฟังการบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ การนำธรรมะมาปรับใช้กับการตรวจสอบและไต่สวนคดีทุจริต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
วันที่ข่าว :18 กันยายน 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบและรูปแบบการบริหารจัดการสำนวนการสอบสวน ณ สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด
วันที่ข่าว :11 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 9 จัด “โครงการส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท.เขต 9” ณ วัดปลักริมริมสระ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ข่าว :5 กันยายน 2557
สำนักงาน ปปท.เขต 6 ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายสำนักงาน ปปท.เขต 6 โดยสร้างจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด
วันที่ข่าว :5 กันยายน 2557
สำนักงาน ปปท.เขต 6 เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูบริเวณเทือกเขาพระ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ข่าว :2 กันยายน 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 9 ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “กฎหมายเพื่อประชาชนครั้งที่ 3”
วันที่ข่าว :1 กันยายน 2557
สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :30 สิงหาคม 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2557 เพื่อชี้แจงภารกิจที่ประสงค์ให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. และประเมินความเป็นไปได้ในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานยุติธรรมชุมชน
วันที่ข่าว :25 สิงหาคม 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 6 ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ในหัวข้อ "การเสริมสร้างกลไกและแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
วันที่ข่าว :22 สิงหาคม 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 8 ร่วมการแถลงข่าวโครงการฟื้นฟูพื้นที่คืนความสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้กับอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลก มรดกอาเซียน
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. สำนักงาน ปปท.เขต 9 เข้าร่วมโครงการ “ยกธงขาว” ลดความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ได้มีการเดินขบวนรณรงค์ เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว ณ บริเวณศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดสงขลา
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมประสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้เข้าร่วมงานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2557
วันที่ข่าว :20 สิงหาคม 2557
สำนักงาน ปปท.เขต 6 เข้ารับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พันโทเอนก ยมจินดา พร้อมด้วยคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบที่ 1)
วันที่ข่าว :20 สิงหาคม 2557
สำนักงาน ปปท.เขต 5 ได้รับเชิญจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรสัมมนาเครือข่ายภาคประชาชน
วันที่ข่าว :19 สิงหาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 9 ได้เข้าร่วมประชุมโครงการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดด้านยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ข่าว :14 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท ) จำนวน 12 คน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ข่าว :8 สิงหาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 8 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและร่วมพิธีสงฆ์ในวันรพี ประจำปี 2557
วันที่ข่าว :8 สิงหาคม 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 9 จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในการทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
วันที่ข่าว :7 สิงหาคม 2557
เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ วัดโคกสมานคุณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานป.ป.ท.และสำนักงาน ปปท.เขต 9 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เรวดี สุวรรณ มารดาของ พ.ต.ท.สุรศักดิ์ สุวรรณ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปท.เขต 9
วันที่ข่าว :7 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2557
วันที่ข่าว :5 สิงหาคม 2557
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำนักงาน ปปท.เขต 9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดการประชุมก่อนการขึ้นบินสำรวจพื้นที่ป่าของจังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม
วันที่ข่าว :1 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ข่าว :31 กรกฎาคม 2557
สปท.5 ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. หรือ ผู้ที่สนใจ ทราบว่า หากประสงค์ต้องการภาพแสดงตำหนิรูปพรรณบุคคล
วันที่ข่าว :30 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ พระบรมมหาราชวัง นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และพันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3
วันที่ข่าว :24 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ผอ.ปปท. เขต 9 ได้ร่วมหารือกับ ผอ.ป.ป.ช. พัทลุง ณ สำนักงาน ป.ป.ช.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
วันที่ข่าว :22 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการ งาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด”
วันที่ข่าว :15 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสโดยใช้ “เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ” โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.
วันที่ข่าว :8 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 9-26 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดกิจกรรมติดตามประเมินผล โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ร่วมกับ ยุว ปปท ของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง (ม.ราชภัฎยะลา,ม.นราธิวาสราชนครินทร์,ม.ฟาฎอนี,ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา,นราธิวาส,ยะลา และปัตตานี
วันที่ข่าว :2 กรกฎาคม 2557
พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบที่ 2) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557
วันที่ข่าว :19 มิถุนายน 2557
เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค และที่ทำการของสำนักงานส่วนภูมิภาค (เขตพื้นที่) โดยถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) สำนักงาน ป.ป.ท. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :17 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง BALLROOM ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้เข้าร่วมงานวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม โดยสำนักงานกิจกรรมยุติธรรมได้จัดให้มีการประชุม ทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 12 มหกรรมยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Thailand’s 1st Justice EXPO 2014) “ท่องไปในงานยุติธรรม...ทุกอนูของชีวิต” (Exploring Justice in Element of Life)
วันที่ข่าว :14 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 9 และ ยุว ปปท. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ของสำนักงาน ป.ป.ท.แก่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ อำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส โดยกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น
วันที่ข่าว :11 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 6 โดยมี อ.ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กรในครั้งนี้เป็นการจัดทำระบบเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ Balanced Scorecard
วันที่ข่าว :2 มิถุนายน 2557
เมื่อวันอังคาร ที่ 27 พฤภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 4/2557
วันที่ข่าว :25 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ผอ.ปปท.เขต 9 ได้รับเชิญจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อประชุมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
วันที่ข่าว :15 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 8 ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง การทุจริตในวงราชการ รวมทั้งให้ความรู้ในด้านบทบาทและภารกิจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ข่าว :15 พฤษภาคม 2557
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอภิปรายเป็นคณะ โครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในตำบลนำร่องและการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล (นำร่อง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 8 ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการอภิปรายเป็นคณะ โครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในตำบลนำร่องและการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล (นำร่อง) เพื่อให้ความรู้บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ณ เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ข่าว :8 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ข่าว :6 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 28 – 30 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 4 โดยมี อ.ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กรในครั้งนี้เป็นการจัดทำระบบเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ SWOT Matrix Analysis
วันที่ข่าว :1 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงาน ปปท.เขต 9 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ซึ่งจัดประชุมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมด้อยการพัฒนาแนวคิด "ยุติธรรมชุมชน" (Community Justice) ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
วันที่ข่าว :30 เมษายน 2557
สำนักงาน ปปท. เขต 8 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการคนสองวัยหัวใจใสสะอาด เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 8 ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสรุปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและจัดบู๊ธกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานในโครงการคนสองวัยหัวใจใสสะอาด ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้น ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรมเคปาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ข่าว :29 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 8 ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันในโครงการมวยไทยแอโรบิค (คีตมวยไทย) รอบคัดเลือก ระดับเขต ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อหาตัวแทนในระดับเขตไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีมจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ข่าว :28 เมษายน 2557
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 3/2557
วันที่ข่าว :24 เมษายน 2557
ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีการลงนามทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมี พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ข่าว :23 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (Australian Federal Police : AFP ) ประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Darren Booy Senior Liaison Officer เข้าพบคณะผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :21 เมษายน 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 2 วัดเทวสุนทร กรุงเทพฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เล็ก เวชพันธุ์ มารดาของ พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4
วันที่ข่าว :11 เมษายน 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 28 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท. ) โดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
วันที่ข่าว :11 เมษายน 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 38 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร นายโสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการและ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยมีเจ้าหน้าที่ ทั้งข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี วันสงกรานต์ เข้ารดน้ำขอพรด้วยความเคารพ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในโอกาสขึ้นปีใหม่ของไทย พุทธศักราช 2557
วันที่ข่าว :11 เมษายน 2557
เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายโสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และคณะนักศึกษา หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) รุ่นที่ 2 ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานยังสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :11 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดโครงการพัฒนาระบบงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 3
วันที่ข่าว :11 เมษายน 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท ) ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่” หรือ “Big Cleaning Day” ประจำปี 2557
วันที่ข่าว :11 เมษายน 2557
สำนักงาน ปปท. เขต 6 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย
วันที่ข่าว :11 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่” หรือ “Big Cleaning Day”
วันที่ข่าว :10 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดกิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ข่าว :4 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557 กิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมดังกล่าว
วันที่ข่าว :4 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง TIME ZONE ห้อง 1 – 2 ชั้น 5 โรงแรมเอทัส ซอยร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร ด้วยฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและ ยาเสพติด (International Narcotics and Law Enforcement Section : INL) สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยได้จัดการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตและการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons/Anti-Corruption Investigations Course)
วันที่ข่าว :4 เมษายน 2557
เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และการดำเนินการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ข่าว :26 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ปปท. เขต 9 เข้าร่วมโครงการร่วมกีฬายุติธรรมสัมพันธ์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2557
วันที่ข่าว :26 มีนาคม 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 บ้านเลขที่ 34 ถนนราษฎร์อุทิศต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สว่าง ดาโรจน์ มารดา พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรมศพ คุณแม่สว่าง ดาโรจน์
วันที่ข่าว :26 มีนาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 กระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 122 ปี ณ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นำโดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ และดร. ฉัตร์ชัย ยอดอุดมรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งและบริจาคโลหิตร่วมกับกรมอื่นๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วย
วันที่ข่าว :25 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 2 โดยมี อ.ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ทั้งนี้ พ.ต.อ. ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมโครงการฯโดยครั้งนี้
วันที่ข่าว :24 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีนา เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 1 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :19 มีนาคม 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 – 14.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมใหม่สังคมไทยต้านภัยทุจริตคอร์รัปชั่น ครั้งที่ 1/2557
วันที่ข่าว :13 มีนาคม 2557
เมื่อวันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 2/2557
วันที่ข่าว :13 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดโครงการพัฒนาระบบงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรสู่ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์และบุคคล ของสำนักงาน ป.ป.ท.ครั้งที่ 1
วันที่ข่าว :4 มีนาคม 2557
ผอ.ปปท.เขต 9 ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดย พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบที่ 1)
วันที่ข่าว :4 มีนาคม 2557
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี – รังสิต กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ก.พ.ร. กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
วันที่ข่าว :28 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ข่าว :26 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบูรณาการป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ข่าว :19 กุมภาพันธ์ 2557
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ "อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ" ณ เรือนจำจังหวัดพิจิตร
วันที่ข่าว :18 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดสิงห์ ศาลาม่วงศิริ ถนนเอกชัย 63 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประเชิญ ทิพยโสตนัยนา บิดานายเฉลิมพร ทิพยโสตนัยนา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปท. เขต 7 โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ข่าว :18 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมเจรจาตัวชี้วัดและลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ข่าว :17 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการทำแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันที่ข่าว :12 กุมภาพันธ์ 2557
เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. Mr. Ali Jalili ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด และคุณปาลีรัตน์ ศรีศาสนรัตน์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด เข้าพบหารืออย่างเป็นทางการกับสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :6 กุมภาพันธ์ 2557
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แก่บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
วันที่ข่าว :24 มกราคม 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 6 ปี
วันที่ข่าว :17 มกราคม 2557
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 3 ร่วมเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :17 มกราคม 2557
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 3 และคณะเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปท. เขต 3
วันที่ข่าว :14 มกราคม 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท.โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัดที่เหมาะสม น้ำหนัก และค่าเป้าหมาย ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ข่าว :10 มกราคม 2557
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ผอ.ปปท.เขต 9 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันที่ข่าว :7 มกราคม 2557
สำนักงาน ปปท. เขต 6 จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง สร้างค่านิยมใหม่ ประชาร่วมใจ ต้านภัยทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
วันที่ข่าว :7 มกราคม 2557
เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท.จัดประชุมผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 1/2557 โดยมี พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุม
วันที่ข่าว :2 มกราคม 2557
มื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 สำนักงาน ปปท. เขต 9 ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม 13 หน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าอวยพรและรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
วันที่ข่าว :27 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 สำนักงาน ปปท.เขต 3 จัดโครงการบูรณาการทุกภาคส่วนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่อง “การสัมมนาเพื่อลดอัตราความเสี่ยงจากการทุจริตในภาครัฐ”
วันที่ข่าว :27 ธันวาคม 2556
สำนักงาน ปปท.เขต 1 ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เฝ้าระวัง สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :27 ธันวาคม 2556
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมใหม่สังคมไทยต้านภัยทุจริตคอร์รัปชั่น ครั้งที่ 3/2556
วันที่ข่าว :27 ธันวาคม 2556
ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Site visit) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมี ดร.ประยุทธ์ นามสุทิน ที่ปรึกษา TGP (ก.พ.ร.)
วันที่ข่าว :27 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้จัด “โครงการบูรณาการทุกภาคส่วนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ข่าว :26 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงาน ปปท. เขต 9 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมวังโนรา อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วันที่ข่าว :25 ธันวาคม 2556
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ข่าว :17 ธันวาคม 2556
สำนักงาน ปปท.เขต 6 เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และร่วมออกบูท ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ข่าว :17 ธันวาคม 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมใหม่สังคมไทยต้านภัยทุจริตคอร์รัปชั่น ครั้งที่ 2/2556
วันที่ข่าว :13 ธันวาคม 2556
เมื่อวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 13.20 – 15.30 น. ณ ห้องรับรองอาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบรางวัลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2555 โดยกรรมการ ป.ป.ช.(ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ)
วันที่ข่าว :12 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท ) จำนวน 15 ราย ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม จัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ข่าว :11 ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.สำนักงาน ปปท. เขต 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
วันที่ข่าว :11 ธันวาคม 2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณปราสาทเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดารามข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ) นำโดย นางสายสวาท รัตนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556
วันที่ข่าว :11 ธันวาคม 2556
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท.เขต 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุโขทัย
วันที่ข่าว :9 ธันวาคม 2556
ในระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 3 และคณะ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานหอการค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร
วันที่ข่าว :4 ธันวาคม 2556
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
วันที่ข่าว :4 ธันวาคม 2556
เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 – 12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 38 สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดย นายโสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการ ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :27 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.00 น.ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เขตปทุมวัน กทม. สำนักงาน ป.ป.ท.เข้าร่วมรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต
วันที่ข่าว :26 พฤศจิกายน 2556
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงฤดูฝน
วันที่ข่าว :25 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ท. ฐานะฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการยกระดับมาตรฐานหน่วยงานเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส (ISO) ครั้งที่ 2/2556
วันที่ข่าว :25 พฤศจิกายน 2556
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556
วันที่ข่าว :21 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พันตำรวจเอกพิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 4 พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
วันที่ข่าว :19 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองอาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
วันที่ข่าว :18 พฤศจิกายน 2556
ปปท.เขต 6 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "บัณฑิตไทยไม่โกง"
วันที่ข่าว :14 พฤศจิกายน 2556
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท. เขต 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ข่าว :13 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท.จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ที่รับผิดชอบงานปราบปราม
วันที่ข่าว :12 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมี พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการกระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชัน
วันที่ข่าว :12 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการระดับมาตรฐานหน่วยงาน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส (ISO) ครั้งที่ 1/2556 ด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :7 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ข่าว :5 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมี พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 1/2556
วันที่ข่าว :4 พฤศจิกายน 2556
พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการกระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชันเพื่อการปฏิรูปกระบวนงานของหน่วยงานภาครัฐตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2556
วันที่ข่าว :1 พฤศจิกายน 2556
เมื่อวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ศาตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในแบบบูรณาการร่วมกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ข่าว :30 ตุลาคม 2556
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรีสำนักงาน ป.ป.ท. นำโดย นายโสภณ จันเทรมะ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมคณะนำทอดผ้าพระกฐินพระราชทานถวายให้แก่วัดท่าทุ่งนาฤทธาราม
วันที่ข่าว :30 ตุลาคม 2556
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท.เขต 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง"
วันที่ข่าว :22 ตุลาคม 2556
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 วัดโสมนัสวรวิหาร ศาลา ๗ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. สำนักงาน ป.ป.ท.ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.สันต์ จริศักดิ์ บิดานางสุจิตรา จริศักดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 โดยมี พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :22 ตุลาคม 2556
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงการจัดทำ (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ข่าว :21 ตุลาคม 2556
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการกระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชันเพื่อการปฏิรูปกระบวนงานของหน่วยงานภาครัฐตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2556
วันที่ข่าว :16 ตุลาคม 2556
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ตำรวจภูธรภาค 4 พันตำรวจเอกพิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 4 พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบ พลตำตรวจโทอนุชัย เล็กบำรุง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 และ พลตำรวจตรีไมตรี ศรีวัชรานนท์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
วันที่ข่าว :16 ตุลาคม 2556
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น.ณ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น พันตำรวจเอกพิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 4 พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบ นายสุรศักดิ์ ศรีสะอาด อัยการจังหวัดขอนแก่น
วันที่ข่าว :14 ตุลาคม 2556
เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐทั้ง 7 คณะ
วันที่ข่าว :11 ตุลาคม 2556
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 15.30 น.ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พันตำรวจเอกพิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 4 พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบ นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :11 ตุลาคม 2556
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.ณ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น พันตำรวจเอกพิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 4 พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบ นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายอนุวัตร์ ติยวัฒนาโรจน์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :11 ตุลาคม 2556
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พันตำรวจเอกพิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 4 พร้อมด้วยคณะได้เข้าพบ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่ข่าว :8 ตุลาคม 2556
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมหามงคลทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ข่าว :4 ตุลาคม 2556
เมื่อวันที่ 27 – 28 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ดร. ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงาน ป.ป.ท.” เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตลอดจนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป
วันที่ข่าว :2 ตุลาคม 2556
พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมรับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
วันที่ข่าว :2 ตุลาคม 2556
เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 18.00 - 23.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ จากใจ สู่ใจ สายใย ป.ป.ท. ผ่านพบเพื่อผูกพัน...จวบจนวันกล่าว...อำลา...ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน ท่านเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.อ โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ ที่เกษียณอายุราชการ
วันที่ข่าว :26 กันยายน 2556
เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 จัดโครงการฝึกพัฒนาทักษะนักสืบสวนสอบสวนให้เป็นมืออาชีพ โดยมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง“กลยุทธ์การสอบสวนอย่างมืออาชีพ 2” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผ.ศ. พ.ต.อ. จรัส ธรรมธนารักษ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ (สบ 4) งานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ หัวข้อเรื่อง “สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฏหมาย
วันที่ข่าว :19 กันยายน 2556
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 9 เข้าร่วมโครงการ "ค่ายพิชิตใจ ต้านภัยยาเสพติด" จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรื่องสงขลา
วันที่ข่าว :19 กันยายน 2556
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการพลังประชาชน พลังยุติธรรม โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 9 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ โรงแรม หรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ข่าว :18 กันยายน 2556
เมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. โดย ดร. ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบ GES Survey Online มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันที่ข่าว :16 กันยายน 2556
เมื่อวันที่ 12 – 14 กันยายน 2556 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ “การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ 2556” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 136 คน
วันที่ข่าว :16 กันยายน 2556
นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ได้ไปประชุมหารือกับ พลตำรวจโทเชิด ชูเวช ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และคณะ
วันที่ข่าว :16 กันยายน 2556
เมื่อวันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 จัดโครงการฝึกพัฒนาทักษะนักสืบสวนสอบสวนให้เป็นมืออาชีพ โดยมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง“การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการตำรวจ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ศ. พ.ต.อ.กู้เกียรติ เจริญบุญ อัยการประจำกอง ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานวิชาการ สำนักอัยการสูงสุด
วันที่ข่าว :6 กันยายน 2556
วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 08.00 - 16.00 น.สำนักงานปปท.เขต 3 จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ข่าว :2 กันยายน 2556
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พื้นที่ 5 (สำนักงาน ปปท. 5) ได้จัดอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “กรณีตัวอย่างและแนวทางป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน” โดย มีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และจาก วิทยากรสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง) จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมบรรยาย โดยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพื้นที่ 5 (สำนักงาน ปปท. 5) นายนพดล เพชรสว่าง
วันที่ข่าว :30 สิงหาคม 2556
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ได้จัดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ นำพาประเทศไทย ให้ห่างไกล "ทุจริต คอร์รัปชัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ข่าว :30 สิงหาคม 2556
เชิญเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมทอดผ้ากฐินพระราชทาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้ากฐินให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดทุ่งนาฤทธาราม อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 13.11 น. ชั้น 38
วันที่ข่าว :30 สิงหาคม 2556
สำนักงาน ปปท.เขต 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ข่าว :29 สิงหาคม 2556
เมื่อวันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้อประชุม ชั้น 31 สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 จัดทำโครงการฝึกพัฒนาทักษะ นักสืบสวสอบสวนให้เป็นมืออาชีพ มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “Mind mapping วางแผนคดี วางแผนความสำเร็จ”
วันที่ข่าว :27 สิงหาคม 2556
นายสัญชาติ อุปนันชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พื้นที่ 5
วันที่ข่าว :27 สิงหาคม 2556
เมื่อวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพื้นที่ 5 (สำนักงาน ปปท. 5) จัดโครงการส่งเสริมป้องกันการทุจริต ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอรัปชั่น โดยได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) พ.ต.อ.โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ
วันที่ข่าว :26 สิงหาคม 2556
เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง convention center ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ สำนักคุ้มครองและป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ข้าราชการไทยไม่โกง”และโครงการบูรณาการทุกภาคส่วนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สำนักคุ้มครองและป้องกัน )
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2556
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 9 จัดโครงการประสานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2556
สำนักงาน ปปท.เขต 2 จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันที่ข่าว :16 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก พันตำรวจเอกโภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2556
วันที่ข่าว :16 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม งานมหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ข่าว :15 สิงหาคม 2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 กองการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการสัมมนาหน่วยงานเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองนักลงทุนและผู้ประกอบการจากการทุจริต
วันที่ข่าว :15 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท ) จำนวน 11 คน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันที่ข่าว :31 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ พระบรมมหาราชวัง ฯพณฯ ชัยเกษม นิติสิริรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และพันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ 3 เป็นผู้แทนเลขาคณะกรรมการ ป.ป.ท.นำคณะข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.จำนวน 12 คน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ข่าว :31 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) ได้เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม โดยมี พ.ต.ท. เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการสำนักปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ 2
วันที่ข่าว :31 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม ณ อาคารฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6” จัดโดยศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายองค์กรภาคี 24 องค์กร ภายใต้แนวคิดหลัก "สร้างชาติสร้างไทย สร้างใจซื่อตรง" เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ความดี การสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในกลุ่มเครือข่ายเป้าหมาย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มการเมือง กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มการศึกษา กลุ่มศาสนา กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มชุมชน
วันที่ข่าว :16 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามทุจริตในภาครัฐ 4 ทำหน้าที่แทน นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการจัดทำลักษณะสำคัญองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันที่ข่าว :11 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดประชุมการซักซ้อมความเข้าใจ ดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วันที่ข่าว :9 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น. สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการ งาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ณ หอประชุมเกษม จาติกวนิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
วันที่ข่าว :3 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ท.นำโดยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :3 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 พันตำรวจเอกโภคพิบูลย์ โปตระนันท์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะตรวจเยี่ยมสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 3
วันที่ข่าว :2 กรกฎาคม 2556
นายนพดล เพชรสว่าง ผอ.ปปท.เขตพื้นที่ 5 ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานปี 2556
วันที่ข่าว :2 กรกฎาคม 2556
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา นายนพดล เพชรสว่าง ผอ.ปปท.เขตพื้นที่ 5 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :2 กรกฎาคม 2556
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยได้เชิญ นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 ร่วมเป็นวิทยากร
วันที่ข่าว :2 กรกฎาคม 2556
นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา นักสืบสวนสอบสวนสอบสวนชำนาญกาพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการรุ่นใหม่ ในโครงการ “พัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ การเป็นข้าราชการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2556”
วันที่ข่าว :26 มิถุนายน 2556
เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 (สปท.๕) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดโครงการ“เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสร้างทีม”
วันที่ข่าว :24 มิถุนายน 2556
รายงานสถิติข้อมูลคดีและผลการตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. แล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ 2555 และ 2556 (ตั้งแต่ ตุลาคม -พฤษภาคม 2556)
วันที่ข่าว :21 มิถุนายน 2556
สำนักงาน ปปท.เขต 9 กระทรวงยุติธรรม ประกาศเชิญชวนและรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลส สตูล เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตสีขาวร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2556 กิจกรรมประกวดทำหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ "เยาวชนจิตสีขาวร่วมใจต้านภัยคอรัปชั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"
วันที่ข่าว :19 มิถุนายน 2556
เมื่อวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดอบรมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
วันที่ข่าว :10 มิถุนายน 2556
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ข่าว :7 มิถุนายน 2556
วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2556) เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดยท่านรองประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะให้การต้อนรับและประชุมหารือ กับผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม
วันที่ข่าว :31 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 ทางเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายให้กับประชาชนประจำปี 2556 โดยได้เชิญนายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 5 ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ. เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ข่าว :31 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2556 นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 5 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว :22 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ต.อ.โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.ได้มอบหมาย พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 จัดทำโครงการฝึกพัฒนาทักษะ นักสืบสวนสอบสวน โดยจัดให้มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การสอบสวนอย่างมืออาชีพ”
วันที่ข่าว :22 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันที่ 30 เมษายน, 1-2 พฤษภาคม, 7 พฤษภาคม และ 7 พฤษภาคม 2556 สำนักงาน ปปท.เขต 9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนฯ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล
วันที่ข่าว :10 พฤษภาคม 2556
นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา ผอ.กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สนง.ปปท. เขต 5 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ข่าว :8 พฤษภาคม 2556
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ.เชียงใหม่
วันที่ข่าว :8 พฤษภาคม 2556
เจ้าหน้าที่สำนักงานปปท.เขตพื้นที่ 5 เข้าร่วมรดน้ำดำหัวอวยพร ท่านผอ.นพดล เพชรสว่าง พร้อมกับรับพร เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
วันที่ข่าว :3 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายโสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. และคณะเจ้าหน้าที่นำโดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพระปกเกล้า เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และคณะนักศึกษา หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานยังสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :22 เมษายน 2556
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556 เวลา 07.30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)ได้รับมอบหมายตามปฏิทินงานพิธีตักบาตร ประจำปี ๒๕๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และข้าวสารอาหารแห้งเข้าร่วมพิธีตักบาตรวันสงกรานต์
วันที่ข่าว :9 เมษายน 2556
นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ปปท.เขต 5 ) เข้าพบรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ข่าว :5 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยท่านรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายเกษม มูลจันทร์ ได้เป็นประธานในพิธิกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา พร้อมทำพิธีเปิดการแข่งขัน ในเวลา 08.30 น.
วันที่ข่าว :28 มีนาคม 2556
วันที่ 25 มีนาคม 2556 กระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานเนื่องในโอกาศครบรอบการสถาปนา กระทรวงยุติธรรม 121 ปี ณ ชั้น 2 ลานเอนกประสงค์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธ๊ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งและมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกรมอื่นๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วย
วันที่ข่าว :21 มีนาคม 2556
กำหนดการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 121 ปี ประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ข่าว :6 มีนาคม 2556
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 – 12.00น. สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาขน” ที่จัดโดยสำนักงานจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงาน ปปท. เขต 4 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดสระทอง ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น โดยนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันที่ข่าว :6 มีนาคม 2556
สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้จัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เรื่อง “ราษฎร์ร่วมมือ รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยการทุจริต”
วันที่ข่าว :6 มีนาคม 2556
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในการเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปท. เขต 4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ให้เกิดการสร้างค่านิยม ทัศนคติ และปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความซื่อสัตย์สุจริตรับรู้ถึงโทษและภัยของการทุจริต การเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตต่อไปในอนาคต
วันที่ข่าว :27 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันทำหนังสั้น/คลิปวิดีโอ หมดเขต 31 พฤษภาคม 2556
วันที่ข่าว :26 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 9 ได้จัดโครงการเยาวชนจิตสีขาวต้านภัยคอร์รัปชั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การตระหนักรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
วันที่ข่าว :15 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่อวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนโคราชโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยม ที่ถูกต้อง
วันที่ข่าว :13 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยในการเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ของสำนักงานป.ป.ท. และพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปท. เขต 4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ข่าว :12 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“เยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น”ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยในการเข้าร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบสำนักงาน ปปท. เขต 4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ข่าว :6 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี
วันที่ข่าว :21 มกราคม 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองของแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ข่าว :18 มกราคม 2556
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ที่วัดชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประยูร วงศ์สรรพสาคร บิดาของนางสาวจุฑารัตน์ วงศ์สรรพสาคร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักปราบปรามการททุจริตในภาครัฐ 1
วันที่ข่าว :16 มกราคม 2556
เมื่อวันที่ 9 – 11 มกราคม 2556 สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ค่ายเยาวชนขอนแก่นโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชั่น ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และร่วมมือกันเป็นเครือข่ายแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
วันที่ข่าว :15 มกราคม 2556
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น” โดยร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ข่าว :15 มกราคม 2556
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น” โดยร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคาร อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ข่าว :14 มกราคม 2556
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร นายนิทัศน์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้แทนในการวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมด้วย พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ท. รวมจำนวน 19 คน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ ในนามผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ข่าว :10 มกราคม 2556
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นำโดย พันตำรวจเอก โภคภิบูลย์ โปตระนันทน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และข้าราชการในสังกัด ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
วันที่ข่าว :14 ธันวาคม 2555
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท)จำนวน 12 คน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ
วันที่ข่าว :13 ธันวาคม 2555
เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน และวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 ที่สนามกีฬาบริษัทสแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคี “แจ้งวัฒนะสัมพันธ์”
วันที่ข่าว :13 ธันวาคม 2555
สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้จัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เรื่อง “ราษฎร์ร่วมมือ รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยการทุจริต” ซึ่ง สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้จัดทำสติ๊กเกอร์ตามคำขวัญของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ว่า “ราษฎร์ร่วมมือ รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยการทุจริต”
วันที่ข่าว :11 ธันวาคม 2555
ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวาระครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
วันที่ข่าว :28 พฤศจิกายน 2555
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดย นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา กรมบังคับคดี ครบรอบ 38 ปี
วันที่ข่าว :19 พฤศจิกายน 2555
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมเป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ 14 โดยมีนายณรงค์ รัฐอมฤต รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นตัวแทนรับมอบช่อดอกไม้ในครั้งนี้
วันที่ข่าว :16 พฤศจิกายน 2555
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 – 13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำหรับผู้นำองค์กร โดยมี ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีเป็นประธาน ซึ่งจัดโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ข่าว :15 พฤศจิกายน 2555
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องส่ง 1 อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายโสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ข่าว :9 พฤศจิกายน 2555
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดพิธีมอบรางวัลข้าราชการต้นแบบ โครงการ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” ให้กับข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 22 คน ซึ่งเป็นข้าราชการที่เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตั้งมั่นในงานที่ทำ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก เป็นผู้มอบรางวัลให้กับข้าราชการทั้ง 22 คน ในครั้งนี้
วันที่ข่าว :8 พฤศจิกายน 2555
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. สำนักงาน ปปท. เขต ๔ ได้เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาขน” ที่จัดโดยสำนักงานจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงาน ปปท. เขต ๔ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่น สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันที่ข่าว :8 พฤศจิกายน 2555
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันการทุจริต ชื่อโครงการ “ราษฎร์ร่วมมือ รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยการทุจริต” สำนักงาน ปปท. เขต ๔ ได้จัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “ราษฎร์ร่วมมือ รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยการทุจริต” ซึ่ง สำนักงาน ปปท. เขต ๔ ได้จัดทำสติ๊กเกอร์ตามคำขวัญของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ว่า “ราษฎร์ร่วมมือ รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยการทุจริต” โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐ ไว้ที่หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปท. เขต ๔
วันที่ข่าว :7 พฤศจิกายน 2555
เมื่อวันจันทร์ – พฤหัสบดี ที่ 15 – 18 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักงานเลขาธิการได้จัดโครงการ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ส่วนที่ 1 “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” จำนวน 32 คน แบ่งออกดังนี้ วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมี นายโสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. นายกนก พรรณรักษา กรรมการ, นายถวิล อินทรักษา กรรมการ, นายประสิทธิ์ แสนสิริ กรรมการ, นายปรีชา จำปารัตน์ กรรมการ พร้อมด้วย พันตำรวจเอกโภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
วันที่ข่าว :8 ตุลาคม 2555
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 (สำนักงาน ปปท. เขต 4) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ข่าว :8 ตุลาคม 2555
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายสุทธินันท์ บุญมี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 (สำนักงาน ปปท. เขต 4) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ข่าว :4 ตุลาคม 2555
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 (สำนักงาน ปปท. เขต 4) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ข่าว :4 ตุลาคม 2555
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมบุญยะจินดา ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงาน ป.ป.ท. จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ จากใจ สู่ใจ สายใย ป.ป.ท. แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการครบกำหนดและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
วันที่ข่าว :1 ตุลาคม 2555
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 สำนักงาน ปปท.เขต๗ ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเรื่อง " เยาวชนไทย ป้องกันภัยทุจริต" ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่ข่าว :28 กันยายน 2555
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 (สำนักงาน ปปท. เขต 4) พร้อมด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. เขต 4 จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ข่าว :28 กันยายน 2555
เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2555 สำนักงาน ปปท. เขต 4, หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมมือจัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น ขึ้นในระหว่าง วันที่ 6 - 7 กันยายน 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ข่าว :28 กันยายน 2555
กองการต่างประเทศได้จัดทำคำแปลและสรุปความอย่างไม่เป็นทางการ เรื่อง การกำหนดให้สินบนเป็นความผิดอาญาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : กรณีศึกษา 7 ประเทศ
วันที่ข่าว :26 กันยายน 2555
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการสอบข้อเขียน ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ โดยในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกทั้งหมด 37 คน
วันที่ข่าว :25 กันยายน 2555
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 สำนักงาน ปปท.เขต 7 ได้จัดกิจกรรมเรื่อง "เยาวชนไทย ป้องกันภัยทุจริต" ณ โรงเรียนทวารวดี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
วันที่ข่าว :24 กันยายน 2555
เมื่อจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 08.00 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมี พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ๕ เป็นผู้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :24 กันยายน 2555
เมื่อศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบ "ข้าราชการไทยใจสีขาว" , นายโสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. , นายธีรวัฒน์ สีดาแก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโสหอการค้าไทย , นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกันแถลงผลการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลฯ ว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมี 22 คน จากข้าราชการที่ถูกเสนอชื่อ 500 คนทั่วประเทศ ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นเสียสละเวลาหรือทรัพย์สินส่วนตัวและดำรงตนอยู่บนวิถีชีวิตพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างกับสังคม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชู เป็นขวัญกำลังใจกับข้าราชการที่ดีและเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยมีความตื่นตัว เชื่อมั่นในคุณงามความดี และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคนดี ตลอดจนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง
วันที่ข่าว :21 กันยายน 2555
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 สำนักงาน ปปท.เขต๗ ได้กิจกรรมโครงการ เรื่อง "ยาวชนไทย ป้องกันภัยทุจริต" ณ โรงเรียนสิริณธรราชวิทยาลัย ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
วันที่ข่าว :20 กันยายน 2555
เมื่อศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 13.00 ณ โรงภาพยนต์ที่ 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) FM 96.5 ร่วมจัดขึ้น เพื่อตระหนักถึงปัญหาผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งร่วมหาทางออกเพื่อให้คอร์รัปชั่นหมดจากประเทศไทย
วันที่ข่าว :14 กันยายน 2555
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น. พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมเจ้าหน้าที่ ศตส.ปปท.ชุดที่ 2 และ สำนักงาน ปปท.เขต ๗ ลงพื้นที่ตรวจสอบงบฟื้นฟูน้ำท่วมที่ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภายหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ประปา และซ่อมแซมสะพานไม้
วันที่ข่าว :14 กันยายน 2555
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 พันตำรวจเอกพิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานนำร่อง 3 หน่วยงาน ภายใต้โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตนำร่องจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2554 (ดำเนินการปี 2555) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหารของ 3 หน่วยงาน ซึ่งผู้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ประกอบด้วย นายพงศ์ทิวา ตีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลพบุรี นายชาติชาย มัฆวิมาลย์ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี และนายบุญไทย พุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี
วันที่ข่าว :14 กันยายน 2555
เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ประชุมหารือร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ณ สำนักงาน ส.ส.ท. กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้อำนวยการภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สตง. ไทยพีบีเอส และ UNDP รวมจำนวน ๒๐ คน สาระสำคัญของการประชุมเป็นการกำหนดแผนงานร่วม และการระดมความคิดเห็นเพื่อการนำเสนอเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
วันที่ข่าว :14 กันยายน 2555
พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครอง และป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมด้วยเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชนร่วมประชุมประสานความร่วมมือเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม : สื่อเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ เมื่อค่ำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้) ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร
วันที่ข่าว :14 กันยายน 2555
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ" ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรือเอก-นาวาตรี ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 61 จำนวน 60 นาย ณ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดนครปฐม มีสาระสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึก มุ่งมั่นในการทำงาน ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน
วันที่ข่าว :12 กันยายน 2555
โครงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน เรื่อง "เยาวชนไทย ป้องกันภัยทุจริต"
วันที่ข่าว :11 กันยายน 2555
สำนักคุ้มครองและป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ข่าว :10 กันยายน 2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดยพันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกับศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดบูธนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น : รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย” ประจำปี 2555
วันที่ข่าว :7 กันยายน 2555
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สายด่วน 1206 (ห้อง War Room)และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :5 กันยายน 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
วันที่ข่าว :5 กันยายน 2555
สำนักงานคุ้มครองและป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองพยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มงานคุ้มครองพยาน สำนักคุ้มครองและป้องกัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :3 กันยายน 2555
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 55 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมงานพร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์การโปร่งใส ข้าราชการไทยหัวใจพอเพียง” เนื่องในงาน “สานต่อจริยธรรม นำความโปร่งใสสู่ภาครัฐ” ที่หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.
วันที่ข่าว :30 สิงหาคม 2555
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 สำนักงาน ป.ป.ท. จัดขบวนโรดโชว์โครงกาi สร้างเครือข่ายข้าราชการไทย ใจสีขาว ณ จังหวัดขอนแก่นเพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีโอกาสเป็นหู เป็นตา คอยสอดส่องดูแลความไม่โปร่งใสของบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนจากภาครัฐที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม เอารัดเอาเปรียบ และใช้อำนาจในทางมิชอบ จากนั้นในเวลาในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนร่วมซักถามเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินและประเด็นการตรวจสอบโครงการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณา 120,000 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น และหนองบัวลำภู
วันที่ข่าว :27 สิงหาคม 2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒๘ สำนักงาน ป.ป.ท. เชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่าย ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงหาดไทย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน
วันที่ข่าว :22 สิงหาคม 2555
เมื่อ 20 ส.ค. 55 ที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย เลิศพงศ์ภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เขตพื้นที่ 7 เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีนายอภินันท์ นาวิกนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 7 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
วันที่ข่าว :22 สิงหาคม 2555
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน บี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประกาศแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมี คณะรัฐมนตรี (ครม.) ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.คมนาคม
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2555
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 2 หน่วยงานเดินหน้าเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน การค้าระหว่างประเทศและภาคบริการที่ดีของประเทศไทย โดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงข้อมูลและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับ ผลกระทบจากการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับเชิญจากนายดนัย สุวรรณยี่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ให้ร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักการคลัง หลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด รวมจำนวน 96 คน
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2555
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิชาการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทุกอำเภอ รวมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมภัตตาคารชมทะเล ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. โดย พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน ได้รับเชิญจากนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นวิทยากรร่วมจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (Good Governance) แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รวมจำนวน 250 คน
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2555
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายในหัวข้อวิชา “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง (ต่างสังกัด) รุ่นที่ 35 จำนวน 44 คน ณ โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2555
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายนาวา ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย รวมจำนวน ๔๐ นาย ณ อาคารโรงเรียนสารบรรณ (ชั้น ๓) ซอยวังเดิม ๓ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2555
เมื่อ 14 ส.ค. 55 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร นายปรีชา ธนานันท์ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 5 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารของ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ร่วมกันลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบบายของรัฐบาลที่ประกาศวาระแห่งชาติยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การปฏิบัติงานภายใต
วันที่ข่าว :21 สิงหาคม 2555
กระทรวงยุติธรรมนำโดย พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้นำคณะข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งคณะกรรมการ , ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ) เข้าร่วมในพระราชพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ข่าว :9 สิงหาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 10 จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ข่าว :9 สิงหาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท.กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ที่บริเวณปราสาทพระเทพบิดร พระบรมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ นำโดย พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและภริยา พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมลงนามถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ข่าว :1 สิงหาคม 2555
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท.จัดโครงการสัมมนา เรื่อง“การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ” ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ข่าว :27 กรกฎาคม 2555
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ ป.ป.ท. นำโดย นายโสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท.นำโดย พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวายเยี่ยมพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ข่าว :24 กรกฎาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ข่าว :18 กรกฎาคม 2555
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 พลเอกวิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, นายโสภณ จันเทรมะ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. นายพงศักดิ์ อัสสกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบฯ ภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” ครั้งที่ 2/2555 โดยคัดเลือกจากรายชื่อที่ส่งเข้ามากว่า 500 คนทั่วประเทศ ให้เหลือเพียง 20 คน ที่จะเข้ารับรางวัล
วันที่ข่าว :17 กรกฎาคม 2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๘ สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการ ป.ป.ท. ได้เชิญนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากรและรองอธิบดีฯ เข้าประชุมหารือถึงแนวทางในการป้องกันขบวนการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศโดยสำแดงราคาต้นทุนต่ำเพื่อต้องการให้เสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง รวมถึงได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้ารถยนต์ ซึ่งขณะนี้ ป.ป.ท. ได้มีข้อมูลรถยนต์นำเข้าโดยผู้นำเข้าอิสระ (เกรย์มาร์เก็ต) ประมาณ 1 ปีย้อนหลัง(เดือนมิถุนายน 54 – มิถุนายน 55) ประมาณ 10,000 คัน ซึ่งในจำนวนรถยนต์ทั้งหมดนี้ มีการสำแดงราคารถยนต์นำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง จนเป็นเหตุให้เสียภาษีนำเข้าต่ำ บางคันเสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 10 ล้านบาท
วันที่ข่าว :16 กรกฎาคม 2555
เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.30 น. นายกนก พรรณรักษา กรรมการ ป.ป.ท. ประธานอนุกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง ได้กำหนดนัดชี้แจงรายระเอียดแบบพิมพ์และตัวอย่างหนังสือที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไต่สวนข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุมชั้น 31 สำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :13 กรกฎาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกระทรวงคมนาคม จัดนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม
วันที่ข่าว :29 มิถุนายน 2555
ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
วันที่ข่าว :26 มิถุนายน 2555
ป.ป.ท.ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี”
วันที่ข่าว :22 มิถุนายน 2555
ป.ป.ท.เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางระยองอีกครั้ง พบสิ่งของต้องห้ามเป็นจำนวนมาก เตรียมขยายผลหาความเชื่อมโยงต่อไป
วันที่ข่าว :22 มิถุนายน 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. โดย พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน และนายภคิน หนักแน่น นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 ได้รับเชิญจากนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ให้เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) ตามโครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีอาสาสมัครฯเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 47 คน
วันที่ข่าว :22 มิถุนายน 2555
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรนายทหารการเงิน ชั้นนายพัน รุ่นที่ 10 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยบรรยายในหัวข้อวิชา “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” แก่ผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศร้อยโท เรือโท และเรืออากาศโท ถึงพันโท นาวาโท และนาวาอากาศโท จำนวน 35 นาย ณ ห้องเรียนกรมการเงินกลาโหม ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ
วันที่ข่าว :22 มิถุนายน 2555
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกพรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน รวมทั้ง กำลังพลกองทัพเรือชั้นยศจ่าเอก-นาวาเอกพิเศษ ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย รวมจำนวน 80 นาย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ
วันที่ข่าว :20 มิถุนายน 2555
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสมองและปัญญาและเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบริจาคเงินเละสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กพิการทางสมองและปัญญา
วันที่ข่าว :20 มิถุนายน 2555
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน ปปท.เขต 3 จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชวน ศิรินันท์พร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฯและบรรยายพิเศษ เรื่อง“การทุจริตป้องกันได้ถ้าเยาวชนไทยร่วมมือกัน”
วันที่ข่าว :19 มิถุนายน 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. ลุยเดินหน้าจัดโครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตนำร่อง ลดปัญหาคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรก
วันที่ข่าว :19 มิถุนายน 2555
สำนักงาน ป.ป.ท.จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
วันที่ข่าว :12 มิถุนายน 2555
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 28 สำนักงานงาน ป.ป.ท. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูล ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวแทนผู้นำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ ประกอบด้วย บริษัท บีเอ็ม กรุ๊ปไทยแลนด์ บริษัท เมเซเดซเบนซ์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ได้เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อประชุม หารือ แนวทางป้องกันและแก้ไข
วันที่ข่าว :11 มิถุนายน 2555
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6 ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีนายละมัย ศรีสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดสัมมนาครั้งนี้และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :6 มิถุนายน 2555
นิทรรศการและการสัมมนาผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2555) วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ข่าว :31 พฤษภาคม 2555
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม ริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 4 จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยได้รับเกียรติจากนายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมนี้ได้มอบโล่รางวัลคนดีของแผ่นดิน “ข้าราชการต้นแบบ” ประจำปี พ.ศ. 2554 พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการต้นแบบ 2 ท่านได้แก่ นายสมหมาย สำราญบำรุง อาจารย์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี และดาบตำรวจถาวร พันธุ์สุรินทร์ อาจารย์โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด อีกด้วย
วันที่ข่าว :30 พฤษภาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. ตัวแทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ข่าว :30 พฤษภาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 เดินหน้าดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายอาสาเยาวชนต้นกล้าต่อต้านทุจริต (โตไปไม่โกง) ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันที่ข่าว :28 พฤษภาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบแหลมไม้ง้าว ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื่องจากประชาชนร้องเรียนว่าที่ดินดังกล่าวมีการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้อง
วันที่ข่าว :28 พฤษภาคม 2555
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ บ้านเลขที่ 139 ม.2 ต.หนองโพธิ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ สำนักงานเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ นายหลอม โพธิ์ยี่ บิดานายภาวี โพธิ์ยี่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :24 พฤษภาคม 2555
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เร่งดำเนินการ 4 แผนงานเชิงรุก (Anti-Corruption Quick Win Program) พร้อมชูศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption War Room) เปิดสายด่วน (Call Center) 1206 รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต รายงานผลตรงศูนย์บัญชาการนายกรัฐมนตรี ลงโทษข้าราชการทุจริตอย่างจริงจัง และเชิดชูอาสาต่อต้านคอร์รัปชั่น
วันที่ข่าว :18 พฤษภาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 6 จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2555
วันที่ข่าว :16 พฤษภาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
วันที่ข่าว :11 พฤษภาคม 2555
การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่้าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2555
วันที่ข่าว :1 พฤษภาคม 2555
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่วัดเสาธงนอก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางอุสา อิ่มใจ มารดาของนายมนตรี อิ่มใจ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.
วันที่ข่าว :23 เมษายน 2555
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “ร่วมต้านคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย” และจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ข่าว :23 เมษายน 2555
สำนักงาน ปปท.เขต 2 จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 2
วันที่ข่าว :19 เมษายน 2555
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ท. และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ข้าราชการสำนักงาน ปปท.เขต 2
วันที่ข่าว :19 เมษายน 2555
พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผอ.สำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง(MOU)การสร้างมาตรการในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย และร่วมการประกาศปฏิญญาแสดงเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2555
วันที่ข่าว :18 เมษายน 2555
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 กระทรวงการต่างประเทศและองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development - USAID)ได้เชิญผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย ณ ห้องประชุม3 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
วันที่ข่าว :18 เมษายน 2555
สำนักงาน ป.ป.ท.โดย พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผอ.สำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสำนักงานจเรทหาร เรื่อง การบริหารงบประมาณกับการทุจริต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่ข่าว :17 เมษายน 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 2 จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ จังหวัดตราด
วันที่ข่าว :17 เมษายน 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้โครงการข้าราชการไทยใจสีขาว
วันที่ข่าว :11 เมษายน 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้บริหาร ในวันสงกรานต์ 2555
วันที่ข่าว :11 เมษายน 2555
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เขตพื้นที่ 4 ซึ่งนำโดยนายพิสิฏ์ สกาญจนชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 4 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วันที่ข่าว :10 เมษายน 2555
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีนำรถยนต์ใหม่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร ซึ่งผู้นำเข้าที่นำรถยนต์หรูราคาแพงเข้ามาในราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลา ๓-๔ ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น รถยนต์ยี่ห้อ เฟอร์รารี ปอเช่ร์ ออดี้ เบ็นลี่ แลมโบกีนี่ เป็นต้น
วันที่ข่าว :5 เมษายน 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก 3 หน่วยงานเสริมสร้างบรรยากาศภาคการลงทุน การค้าระหว่างประเทศและภาคบริการประกาศคุ้มครองนักลงทุนไทยและต่างชาติจากการทุจริตในภาครัฐ .............................................................................. PACC, and three networks join hands on enhancing investment, international trade and service environment.
วันที่ข่าว :31 มีนาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2555
วันที่ข่าว :30 มีนาคม 2555
พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีคำสั่งให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวนมากในห้วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ เบื้องต้นพบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย
วันที่ข่าว :30 มีนาคม 2555
จากการที่ได้มีประชาชน บ้านขามป้อม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนเเก่น ได้ร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ว่า พวกตนถูกย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ไปยัง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ประมาณ 300 ราย โดยพวกตนไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ลงลายมือชื่อในคำร้องขอย้ายแต่อย่างใด
วันที่ข่าว :30 มีนาคม 2555
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนายธรรศ นิลมงคล ผู้แทนบริษัทนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์หรูจากยุโรป ขอให้ตรวจสอบขบวนการลักลอบนำเข้ารถยนต์หรูมาจำหน่ายโดยไม่ผ่านขั้นตอนศุลกากร ทำให้รัฐได้รับความเสียหายประมาณ 15 ล้านบาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เป็นภารกิจของ ป.ป.ท. ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากพบการกระทำความผิด ต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ส่วนจะเอาผิดกับผู้ซื้อหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
วันที่ข่าว :29 มีนาคม 2555
วันที่ 19 มีนาคม 2555 ที่โรงแรท ทีเค พาเลซ จังหวัดนนท์บุรี ได้มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง การทบทวน ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมี นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้
วันที่ข่าว :27 มีนาคม 2555
กระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 120 ปี ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
วันที่ข่าว :26 มีนาคม 2555
เมื่อคืนวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่เรือนจำกลางจังหวัดระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. นำโดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ปปส. ชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมราชทัณฑ์ พร้อมประสานกำลังหน่วยปราบจลาจล 1 กองร้อย และตำรวจหญิงจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดหวัดระยองกว่า 300 คน ซึ่งนำโดยพ.ต.อ.อิทธิเดช เจริญสหายานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง เข้าบุกค้นเรือนจำจังหวัดระยองทุกแดนโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่เรือนจำทราบ ทำให้สามารถตรวจยึดโทรศัพท์มือถือได้ 36 เครื่อง ยาบ้า 38 เม็ด ยาไอซ์ 60 กรัม อุปกรณ์การเสพจำนวนมาก และผลการซุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชาย รวม 205 คน พบมีสีม่วง 97 คน ส่วนผู้ต้องขังหญิง 905 คน ปัสสาวะมีสีม่วง 195 คน
วันที่ข่าว :22 มีนาคม 2555
สำนักงาน ป.ป.ท.จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.เข้าร่วมรวมจำนวน 240 คน
วันที่ข่าว :20 มีนาคม 2555
พ.ต.อ.พิเชษฐ์ เวชพันธุ์ ผอ.สำนักคุ้มครองและป้องกัน เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมหารือกับ 9 หน่วยงาน เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมรอยัลปรินซ์เซส หลานหลวง กทม. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555
วันที่ข่าว :16 มีนาคม 2555
ขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (Basic English for ASEAN Community : BEAC)
วันที่ข่าว :13 มีนาคม 2555
โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่อง รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการไทยไม่โกง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำตัวชี้วัด รายบุคคล โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดตัวชี้วัดรายบุคคล”
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
วันที่ข่าว :23 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
วันที่ข่าว :14 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมผนึกกำลังกับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์ และสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าตรวจค้นภายในเรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ข่าว :2 มกราคม 2555
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดโครงการ เฟ้นหาข้าราชการต้นแบบ ภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว โดย ปปท” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูเกียรติ คุณความดีของข้าราชการภาครัฐที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต