รับสมัคร/รับโอน

วันที่ข่าว :22 กันยายน 2557
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
วันที่ข่าว :8 กันยายน 2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 8-12 กันยายน 2557
วันที่ข่าว :21 กรกฎาคม 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
วันที่ข่าว :2 กรกฎาคม 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ