รับสมัคร/รับโอน

วันที่ข่าว :21 กรกฎาคม 2557
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
วันที่ข่าว :2 กรกฎาคม 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ