รับสมัคร/รับโอน

วันที่ข่าว :21 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
วันที่ข่าว :19 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ