รับสมัคร/รับโอน

วันที่ข่าว :3 เมษายน 2557
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและจัดตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
วันที่ข่าว :13 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๒ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ข่าว :6 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ข่าว :3 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝาก ของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส่วนกลาง)