ตราสัญลักษณ์
กลับสู่หน้ารายการตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์
วันที่ลงข่าว : 7 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อตราสัญลักษณ์ : สำนักงาน ป.ป.ท.
 
 
         เครื่องหมายราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมรอบนอกเป็นพื้นสีเงิน มีชื่อหน่วยงานตัวอักษรสีน้ำเงิน
เป็นภาษาไทย ว่า “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม” อยู่ด้านบน และชื่อหน่วยงาน
เป็นภาษาอังกฤษว่า“Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)” อยู่ด้านล่าง วงกลม รอบในเป็นพื้นสีน้ำเงิน
มีธงชาติไทยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตรงกลางด้านบน ส่วนด้านล่าง ของธงชาติไทยเป็นรูปตราชูตั้งอยู่บนพาน ใต้พานมีอักษรย่อ
“ป.ป.ท.” ส่วนด้านข้างอักษร “ป.ป.ท.” จะมีช่อชัยพฤกษ์ขนาบโอบล้อมพานและตราชู ตัวอักษรและรูปต่างๆ ภายในวงกลมรอบในเป็นสีเงิน
ความหมายของเครื่องหมายราชการสำนักงาน ป.ป.ท.

๑. ธงชาติไทย แสดงถึงความเป็นชาติไทยอย่างเด่นชัด เพื่อให้นานาประเทศได้ ทราบว่า หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลไทย
๒. ตราชูบนพาน เป็นเครื่องหมายแห่งความยุติธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรม
๓. ช่อชัยพฤกษ์ หมายความถึง การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเชิดชู และธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
๔. ป.ป.ท. เป็นคำย่อของหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๕. สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ไทย
๖. สีเงิน หมายถึง โครงสร้างอันมั่นคงแข็งแรง และความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน
 
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
pageviews visits