ขณะนี้ ท่านกำลังเข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. รูปแบบเก่า ข้อมูลบางส่วนไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ขอแนะนำให้ท่านเข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. ปัจจุบัน ได้ที่ www.pacc.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลับสู่หน้ารายการข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 4 บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน ปปช. จังหวัด เขตพื้นที่ 4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ให้ หน่วยงานราชการและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม

 

                                                                     

                  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 บูรณาการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เขตพื้นที่ 4 ซึ่งนำโดยนายพิสิฏ์ สกาญจนชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 4 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

                   ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต ให้หน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัดนครพนมทราบ และเพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ให้หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครพนมอีกด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครพนม ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 4 และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช. เขตพื้นที่ 4 รวมทั้งสิ้น 110 คน

                                

                                

                                

                                

แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
pageviews visits