หน่วยงานในสังกัด
กลับสู่หน้ารายการหน่วยงานในสังกัด
สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 2 จังหวัดชลบุรี
 
ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2 จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 2/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ : 038-338-234
เบอร์โทรสาร : -
E-mail address : pacc_area2@pacc.go.th

 
พันตำรวจโทเทอดศักดิ์  พุฒซ้อน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 2
 

 

 

แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
pageviews visits