ข่าวประชาสัมพันธ์
กลับสู่หน้ารายการข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ ๓ (สำนักงาน ปปท.เขต ๓)จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ลงข่าว : 20 มิถุนายน 2555

 

                 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ ๓ (สำนักงาน ปปท.เขต ๓)จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

                  วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน ปปท.เขต ๓ จัดโครงการสัมมนาภาคประชาชน เรื่อง “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมี          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชวน ศิรินันท์พร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฯและบรรยายพิเศษ เรื่อง“การทุจริตป้องกันได้ถ้าเยาวชนไทยร่วมมือกัน” จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “สถานณการณ์ทุจริตในปัจจุปัน” โดยนายกนก พรรณรักษา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย) สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “การปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” อีกทั้งยังมีวิทยากรผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ ๓ (นครราชสีมา) ร่วมแนะนำสำนักงาน ป.ป.ช. อำนาจหน้าที่ สถานที่ตั้ง จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนและสรุปผลการสัมมนาฯ  

                   ซึ่งในการจัดสัมมนาฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ช่องทางการร้องเรียน พื้นที่รับผิดชอบและสถานที่ทำการของสำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ปปท. เขต ๓ ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งผลักดันให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากเยาวชนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ครู นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จำนวน ๕๐ โรงเรียน ๔๐๐ คน

                         

                         

                         

                        

                       

                      

                      

 

แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
pageviews visits