คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

  ไฟล์เอกสารแสดงผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter