กรมจเรทหารอากาศ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ท.

  วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โอกาสนี้ รักษาราชการแทนเลขาธิคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้กล่าวบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน พร้อมนำข้าราชการกรมจเรทหารอากาศ ชั้นยศเรืออากาศตรี – พลอากาศตรี จำนวน 40 คน เข้าชมห้องไต่สวน และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการตรวจสอบและการดำเนินการสอบสวน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานด้านการปราบปรามการทุจริต อันจะนำไปสู่การสร้างกลไกเฝ้าระวังการทุจริตให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ