เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

 

ประธานกรรมการ

       นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ

 

คณะกรรมการ

นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

พล.อ.ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์

นายภิญโญ ทองชัย

นายอนุสิษฐ คุณากร

นายสรรเสริญ พลเจียก

           

 

 

Copyright © 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0290 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!