เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

 

ประธานกรรมการ

       นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ

 

คณะกรรมการ

นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

 

 

นายชาติชาย สุทธิกลม

นายพีรพล พิชยวัฒน์

นายอนุสิษฐ คุณากร

นายวรวิทย์ สุขบุญ

           

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter