เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)

 

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : wannop.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0310 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!