การดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 มิถุนายน 2562 697

การดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter