การดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 มิถุนายน 2562 448

การดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0400 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!