สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2015-03-18 11587

 

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2556
  รายละเอียด

 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2559
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2559
  รายละเอียด

 3. คู่มือระบบ PACC EOffice
  การเข้าสู่ระบบ/เปลี่ยนรหัสผ่าน
  เอกสารดาวน์โหลด

  การจองรถยนต์
  เอกสารดาวน์โหลด

  การจองห้องประชุม
  เอกสารดาวน์โหลด

  การแจ้งปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เอกสารดาวน์โหลด

  ระบบสมุดโทรศัพท์
  ดาวน์โหลดคู่มือ

 4. การเข้าระบบ VPN สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  คู่มือวิธีตั้งค่าการเข้าสู่ระบบและวิธีการใช้งาน
  ดาวน์โหลดคู่มือ

 5. การเข้าใช้โปรแกรม ทร14 สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ทร14
  ดาวน์โหลดคู่มือ

  คู่มือการติดตั้ง License สำหรับโปรแกรม ทร14
  ดาวน์โหลดคู่มือ

  * ไฟล์ติดตั้งระบบ ทร.14 AMI
  ไฟล์ติดตั้ง AMI
  ดาวน์โหลดfile

  ไฟล์ Update AMI
  ดาวน์โหลดfile

 6. แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  แบบฟอร์มสมัครใช้ระบบ VPN สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มสำหรับขอ USER DXC สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มสำหรับขอใช้ระบบ E-Office และ E-MAIL PACC สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 7. โปรแกรม TeamViewer และคู่มือการติดตั้งใช้งาน

  ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer

  คู่มือการติดตั้ง TeamViewer
 8. โปรแกรม office 2013 standard 64 bit

  ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter