สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2015-03-18 9491

 

 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2556
  รายละเอียด

 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2559
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2559
  รายละเอียด

 3. คู่มือระบบ PACC EOffice
  การเข้าสู่ระบบ/เปลี่ยนรหัสผ่าน
  เอกสารดาวน์โหลด

  การจองรถยนต์
  เอกสารดาวน์โหลด

  การจองห้องประชุม
  เอกสารดาวน์โหลด

  การแจ้งปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เอกสารดาวน์โหลด

  ระบบสมุดโทรศัพท์
  ดาวน์โหลดคู่มือ

 4. การเข้าระบบ VPN สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  คู่มือวิธีตั้งค่าการเข้าสู่ระบบและวิธีการใช้งาน
  ดาวน์โหลดคู่มือ

 5. การเข้าใช้โปรแกรม ทร14 สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ทร14
  ดาวน์โหลดคู่มือ

  คู่มือการติดตั้ง License สำหรับโปรแกรม ทร14
  ดาวน์โหลดคู่มือ

  ไฟล์ติดตั้งระบบ ทร.14 AMI
  ไฟล์ติดตั้ง AMI
  ดาวน์โหลดfile

  ไฟล์ Update AMI
  ดาวน์โหลดfile

 6. แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  แบบฟอร์มสมัครใช้ระบบ VPN สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มสำหรับขอ USER DXC สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0270 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!