ลำดับคะแนนและดัชนีการรับรู้การทุจริต

2023
       2022       2021       2020       2019       2018       2017