เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ตำแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : bhumivisan.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80

นายเอกชัย เกษมสุขธวัช

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อีเมล : akkchai.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80

-

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : 

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80

-

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : -

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80

นายสัมพันธ์ บุญเลิศ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

อีเมล : samphan.b@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6320

นายจงเจิด นาไร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

อีเมล : jongjoed.n@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6585

นายอริยวัตถ์ เที่ยงธรรมโม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

อีเมล : ariyawut.t@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6207

นางสาวณพัสตร์ ศรีสมเกียรติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารคดี

อีเมล :napat.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :02-502-6670-80

นางสาวอาภรณีย์ เสมรสุต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

อีเมล : arporanee.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6609

พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

อีเมล : siripong.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6627

นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

อีเมล : anongnart.c@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6649

นางสาวชิยา ศิริรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

อีเมล : shiya.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6651

นายรักษ์กล้า สถานสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5

อีเมล : rukkla.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6656

นางสาวพรหมพรรณ สายทองคำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

อีเมล : phromphan.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80

นายณรงวิทย์ สุวรรณสิทธิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อีเมล : narongwit.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80

พันตำรวจโทสราวุธ คำเหลือง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต

อีเมล : sarawut.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02 502 6670

นายชนม์สวัสดิ์ ประศาสน์ครุการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อีเมล : chonsawat.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6210

นายกฤศกร​ สนิทศักดิ์ดี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1

อีเมล : thanawat.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 035-353-662 ถึง 666

นางสาวอรณิช สุขบาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2

อีเมล : oranij_s@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ : 033-004-537

นางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3

อีเมล : manatsanan.j@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 044-465-054

นายจิรวัฒน์ สุภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4

อีเมล : jirawat.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :055-304-117

นายสัญชาติ อุปนันชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

อีเมล : sunchart.u@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 043-468-709 ถึง 710

นายสุภาพ ศิริ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6

อีเมล : supap.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :  055-304-117

พันตำรวจโททนง เพิ่มพูล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7

อีเมล : tanong.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 034-272-338 ถึง 340

นางสาวณฐพร สิทธิชัย​

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8

อีเมล : nathaphorn.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 077-206-186

พันตำรวจเอกกษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9

อีเมล : kasidit.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 074-552-027 ถึง 028

นางสาวกฤตพร ใจโฮ้ง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อีเมล : krittaporn.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6558

นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อีเมล : kitwipa.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :02-502-6670-80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter