เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

ตำแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : wannop.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80 ต่อ 6668

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

              หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อีเมล : bhumivisan.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80 ต่อ 4524

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : puttipong.l@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80 ต่อ 4512

นายกฤษณ์ กระแสเวส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : krit.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80 ต่อ 4522

นางวิจิตรา จำนรรจ์สิริ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

อีเมล :wichitra.c@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6320

นางสาวอาภรณีย์ เสมรสุต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

อีเมล : arporanee.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6585

พันตำรวจโท ยุทธาศักดิ์ อินทรทรัพย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

อีเมล :yuttasak.in@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6207

นางสาวณฐพร สิทธิชัย​

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารคดี

อีเมล :nathaphorn.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :02-502-6670-80 ต่อ 4101

พันตำรวจโทงามพล บุญลิ่มเต็ง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

อีเมล : ngarmpol.b@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6609

พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

อีเมล : siripong.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6627

นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

อีเมล : anongnart.c@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6649

นางสาวชิยา ศิริรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

อีเมล : shiya.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6651

นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5

อีเมล : kriengkrai.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6656

นางสาวอรณิช สุขบาล​

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

อีเมล : oranij_s@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6344

นายเอกชัย เกษมสุขธวัช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อีเมล : akkchai.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :02-502-6670-80 ต่อ 1500

นายอังกูร ปัญญาจิรภาส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต

อีเมล :angoon.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :085-485-7726

นายจิรวัฒน์ สุภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อีเมล : jirawat.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6210

นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1

อีเมล : thanawat.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 035-353-662 ถึง 666

พันจ่าอากาศเอก ไชยพัฒน์ วังศิลาบัตร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2

อีเมล :chaipat.w@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 033-004-537

พันตำรวจโททนง เพิ่มพูล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3

อีเมล : tanong.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 044-465-054

นายทองสุข ณ พล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4

อีเมล : Thongsook.n@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :055-304-117

นายสัญชาติ อุปนันชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

อีเมล : sunchart.u@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 043-468-709 ถึง 710

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6

อีเมล : -

เบอร์ติดต่อ :  -

พันตำรวจโทเทอดศักดิ์  พุฒซ้อน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7

อีเมล : terdsak.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 034-272-338 ถึง 340

นายอภินันท์ นาวิกนันทน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8

อีเมล : apinan.n@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 077-206-186

พันตำรวจเอกกษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9

อีเมล : kasidit.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 074-552-027 ถึง 028

นางปานณิชา ธิลาศัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อีเมล : pannicha.t@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6558

นางสาว ธิดารัตน์ ภิภพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อีเมล :thidarat.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :02-502-6670 ถึง 6680 ต่อ 1601

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.4524 seconds

Valid CSS! web counter web counter