เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ตำแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80 ต่อ 6668

-

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : -

เบอร์ติดต่อ : -

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80 ต่อ 4512

นายกฤษณ์ กระแสเวส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80 ต่อ 4522

นางวิจิตรา จำนรรจ์สิริ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

อีเมล :[email protected]

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6320

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

อีเมล : -

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6585

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

อีเมล :-

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6207

นางสาวณฐพร สิทธิชัย​

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารคดี

อีเมล :[email protected]

เบอร์ติดต่อ :02-502-6670-80 ต่อ 4101

พันตำรวจโทเทอดศักดิ์  พุฒซ้อน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6609

พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6627

นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6649

นางสาวชิยา ศิริรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6651

นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5

อีเมล : [email protected]acc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6656

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

อีเมล : -

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6344

นายเอกชัย เกษมสุขธวัช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ :02-502-6670-80 ต่อ 1500

นายรักษ์กล้า สถานสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต

อีเมล :-

เบอร์ติดต่อ :-

นายจิรวัฒน์ สุภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6210

นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 035-353-662 ถึง 666

พันจ่าอากาศเอก ไชยพัฒน์ วังศิลาบัตร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2

อีเมล :[email protected]

เบอร์ติดต่อ : 033-004-537

พันตำรวจโททนง เพิ่มพูล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 044-465-054

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4

อีเมล : -

เบอร์ติดต่อ :055-304-117

นายสัญชาติ อุปนันชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 043-468-709 ถึง 710

นางสาวอรณิช สุขบาล​

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ :  -

นางสาวอาภรณีย์ เสมรสุต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 034-272-338 ถึง 340

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8

อีเมล : -

เบอร์ติดต่อ : 077-206-186

พันตำรวจเอกกษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9

อีเมล : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : 074-552-027 ถึง 028

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อีเมล : -

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6558

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อีเมล :-

เบอร์ติดต่อ :02-502-6670 ถึง 6680 ต่อ 1601

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter