เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)

 

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

_

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : -

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0624 seconds

Valid CSS! web counter web counter