เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)

 

นายกฤษณ์ กระแสเวส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : krit.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6670-80 ต่อ 4522

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0550 seconds

Valid CSS! web counter web counter