ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

e-Mail

ระบบงานสารบรรณกลาง : saraban@pacc.go.th

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส : mail@pacc.go.th

หมายเลขโทรศัพท์

แจ้งเรื่องร้องเรียนใหม่ : โทร.สายด่วน 1206

เรื่องทั่วไป : โทร 02 502 6670-80 ต่อ 1120 หรือ 1122

(รบกวนส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ไทย หรือ e-Mail เท่านั้น)

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส : โทร. 02 502 6670-80 ต่อ 1908 - 10

โทรสาร : 02-502-6875

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1103, 1121

แผนที่ติดต่อ

สำนักงาน ป.ป.ท.

ติดต่อพื้นที่เขต สำนักงาน ป.ป.ท.

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter