สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ช่อง 7 HD
21 พฤษภาคม 2567 124

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริต" ประจำปี 2567

21 มิถุนายน 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

20 มิถุนายน 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานแสวงหาและไต่สวนข้อเท็จจริงการกระทำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ

20 มิถุนายน 2567


วุฒิสภา มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

19 มิถุนายน 2567


เลขาธิการ ป.ป.ท. นำคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายมณเฑียร เจริญผล เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

17 มิถุนายน 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter