สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน
18 มิถุนายน 2561 2465

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงาน ปปท. เขต 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดของโรงเรียน ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านพัสดุ การเงิน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน (นางอารยา จันทวี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง (นางสาวธันยพร คงเพชร นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผอ. ส่วนตรวจสอบและกำกับการคลัง 1 สำนักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียน ร่วมกันให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะในการการป้องกันการทุจริตกรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียน 
จัดประชุม ณ โรงแรม เคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
ปปท. เขต 8 โทร 077 206 185 - 6

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมครบรอบวันสถาปนา 50 ปี Independent Commission Against Corruption: ICAC ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

22 กุมภาพันธ์ 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (International Narcotics and Law Enforcement: INL) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

16 กุมภาพันธ์ 2567


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

16 กุมภาพันธ์ 2567


เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

15 กุมภาพันธ์ 2567


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

13 กุมภาพันธ์ 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter