คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ปปท.เขต 8
03 กรกฎาคม 2562 1927

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผอ. ปปท. เขต 8 มอบหมายให้คณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต เป็นผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการต้านทุจริตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ หอประชุมสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ช่อง 7 HD

16 กรกฎาคม 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. พิจารณาคัดเลือก "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ที่ผ่านการกลั่นกรองระดับพื้นที่

16 กรกฎาคม 2567


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย

15 กรกฎาคม 2567


การประชุมผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ครั้งที่ 7/2567 (สัญจร)

11 กรกฎาคม 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 36

11 กรกฎาคม 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter