ผู้แทน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ให้กับนักเรียน ม.5
05 กรกฎาคม 2562 1784

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผอ. ปปท. เขต 8 มอบหมายให้คณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต โดย พ.ต.ท. สุพจน์ คงนาลึก นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกัญญา รัตนมณีย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนางสาวอมรรัตน์ สองแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทนสำนักงาน ปปท. เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การต้านทุจริต” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการต้านทุจริตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร 91 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมครบรอบวันสถาปนา 50 ปี Independent Commission Against Corruption: ICAC ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

22 กุมภาพันธ์ 2567


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (International Narcotics and Law Enforcement: INL) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

16 กุมภาพันธ์ 2567


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

16 กุมภาพันธ์ 2567


เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

15 กุมภาพันธ์ 2567


เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

13 กุมภาพันธ์ 2567


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter