สำนักงาน ป.ป.ท. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุฯ ภายใต้ ศอตช. เตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564
24 พฤศจิกายน 2564 43

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

05 ธันวาคม 2564


รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ "คอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันได้อย่างไร"

05 ธันวาคม 2564


สำนักงาน ป.ป.ท. อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม ยกระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต

01 ธันวาคม 2564


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน ครั้งที่ 12/2564

29 พฤศจิกายน 2564


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน-ประชาสังคม "พิจารณา ร่าง MOU ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

25 พฤศจิกายน 2564


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter