สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส. 4 จับกุมผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในคลังสินค้า
16 มิถุนายน 2565 78

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. เดินเครื่องอบรม “หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต” เสริมสร้างความรู้ให้กับภาคเอกชนที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ

29 มิถุนายน 2565


สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการ สปท. ป.ป.ท. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 6/2565

28 มิถุนายน 2565


สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการฯ วางแผนกลยุทธ์เพื่อประเมินสถานภาพและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

27 มิถุนายน 2565


การประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกเครือข่าย ป.ป.ท. ต้นแบบ และพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ครั้งที่ 5/2565

21 มิถุนายน 2565


สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (CIAA)

15 มิถุนายน 2565


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0624 seconds

Valid CSS! web counter web counter