แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 เมษายน 2566 383

 • จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย วันที่ลงประกาศ 6 กันยายน 2565
 • เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วันที่ลงประกาศ 6 กันยายน 2565
 • จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย วันที่ลงประกาศ 19 กันยายน 2565
 • เช่าพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ท. วันที่ลงประกาศ 20 กันยายน 2565
 • จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย วันที่ลงประกาศ 21 กันยายน 2565
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ลงประกาศ 7 ตุลาคม 2565
 • โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • โครงการระบบป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ปปท. จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 วันที่ลงประกาศ 9 มีนาคม 2566
 • ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 8 เดือน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  25 กันยายน 2566


  ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย​ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 8 เดือน จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  25 กันยายน 2566


  ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 8 เดือน จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  25 กันยายน 2566


  ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 8 เดือน จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  25 กันยายน 2566


  ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  22 กันยายน 2566


   

  Copyright © 2018

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  Page rendered in 0.0312 seconds

  Valid CSS! web counter web counter