แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 เมษายน 2566 921

 • จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย วันที่ลงประกาศ 6 กันยายน 2565
 • เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วันที่ลงประกาศ 6 กันยายน 2565
 • จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย วันที่ลงประกาศ 19 กันยายน 2565
 • เช่าพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ท. วันที่ลงประกาศ 20 กันยายน 2565
 • จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย วันที่ลงประกาศ 21 กันยายน 2565
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง ระยะเวลา 10 เดือน วันที่ลงประกาศ 7 ตุลาคม 2565
 • โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • โครงการระบบป้องกันโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์แบบรวมศูนย์ (Anti Virus) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ปปท. จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 วันที่ลงประกาศ 9 มีนาคม 2566
 • ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  สำนักงาน ปปท.เขต 8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการดำเนินโครงการ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  28 กุมภาพันธ์ 2567


  สำนักงาน ปปท.เขต 8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  28 กุมภาพันธ์ 2567


  ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๕ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6080 นนทบุรี รอบระยะ 300,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  28 กุมภาพันธ์ 2567


  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  22 กุมภาพันธ์ 2567


  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  22 กุมภาพันธ์ 2567


   

  Copyright © 2018

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  Page rendered in 0.0468 seconds

  Valid CSS! web counter web counter