แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิ่งหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
30 กันยายน 2563 1204

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิ่งหาคม ๒๕๖๓
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15 กันยายน 2566


ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ (CPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

30 มกราคม 2567


ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างที่ปรึกษาภายใต้โครงการ CPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่2)

25 มีนาคม 2567


ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15 กันยายน 2566


ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

28 ตุลาคม 2565


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter