เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและนันทนาการ
16 มกราคม 2558 4556

        เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ง. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและนันทนาการในราคาสูงกว่าความเป็นจริง มีการจัดซื้อซ้ำซ้อนกัน และการตรวจรับไม่ถูกต้อง

         นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวว่าหลังการตรวจสอบพบว่าชุดป้อมปืนใหญ่สไลด์เดอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม จัดซื้อโดยกรมพลศึกษามีราคาตามสัญญา 980,000 บาท ขณะที่อุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันที่จัดซื้อโดยโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน จ.นครปฐม มีราคาชุดละ 85,000 บาท ส่วนเครื่องออกกำลังกายประเภทอื่นก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวกันในประเทศจีน ก็มีราคาต่างจากราคาตามสัญญาประมาณ 5-6 เท่า เช่น ชุดบริหารดึงข้อ ชุดเดินโยกแขน เป็นต้น

          โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จะบูรณาการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ง. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไป

 

                 

 

                 

 

                 

                 

  

                  

                                 

                 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter