สำนักงาน ปปท.เขต 7 ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกรมพลศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
04 กุมภาพันธ์ 2558 6528

                                                  

          เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558 ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยสำนักงาน ปปท.เขต 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการออกกำลังกายของกรมพลศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี ร.ต.อ.ชยรพ พานิชอัตรา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ DSI พร้อมด้วยนายชำนิ อูปนวล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปท.เขต 7 และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ

                         

                         
       โดยได้เดินทางไปยังสำนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบเอกสาร และลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) ต.วังตะโก อ.เมือง จ.เพชรบุรี โรงเรียนวัดอินทาราม ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี และโรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศน์ราษฎร์วัฒนา) ที่มีการติดตั้งเครื่องเล่นเด็กรวมโรงเรียนละ 6 รายการ จากการตรวจสอบพบว่า อุปกรณ์ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก รวมถึงราคาแพงเกินจริง

                    แหล่งที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 (แก้ไขล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2558)

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter