สำนักงาน ปปท.เขต 3 เร่งตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
06 กุมภาพันธ์ 2558 12693

               

        เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท.เขต 3 ได้นำเอกสารโครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการกลางแจ้งของทั่วประเทศที่ทางสำนักงานเลขาธิการได้จัดส่งมาให้ เพื่อทำการตรวจสอบว่า พื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และชัยภูมินั้น มีพื้นที่ไหนที่ได้รับเครื่องออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการกลางแจ้ง และนำไปติดตั้งไว้ที่บริเวณใด รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นเท่าไร
          ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วสามารถระบุได้ว่า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปท.เขต 3 ที่ดูแลรับผิดชอบ มีการติดตั้งไว้ที่จุดใด ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบว่า ที่เข้าข่ายมีราคาที่แพงกินจริงหรือไม่ ส่วนแนวทางในการตรวจสอบนั้นก็จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

                    แหล่งที่มา : โพสต์ทูเดย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter