การลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
11 กุมภาพันธ์ 2558 3736

                                        

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณขุดลอกบัวบึงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภายหลังสำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่โปร่งใส  โดยสำนักงาน ป.ป.ท.สุ่มตรวจพื้นที่โครงการของ อบต.ลาดพัฒนา และ อบต.เลิงใต้ จังหวัดมหาสารคาม พบข้อเท็จจริงส่อใช้งบฯ ผิดปกติจริง เนื่องจากสภาพพื้นที่หลายโครงการไม่ได้มีการขุดลอกดินตามปริมาณที่กำหนด หรือบางโครงการเป็นเพียงการขุดลอกผักตบชวาออกไปเท่านั้น สำหรับงบดังกล่าวมาจากโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย วงเงิน 10,000 ล้านบาท ตรวจสอบพบมีการกระจายงบฯ ไปยัง 62 จังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบกว่า 134 ล้านบาท นำมาใช้ก่อสร้างจำนวน 18 โครงการ พฤติการณ์ที่ตรวจพบ เช่น ในพื้นที่ อบต.ลาดพัฒนา ระยะทางเพียง 2 กิโลเมตร มีการแบ่งโครงการขุดลอกมากถึง 4 โครงการ ใช้งบกว่า 10 ล้านบาท เมื่อสอบถามถึงดินที่ขุดลอกว่านำไปไว้ที่ใด เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถชี้แจงได้ ทั้งที่ตามข้อตกลงจะกำหนดปริมาณการขุดลอก ระยะทาง และความกว้างไว้ชัดเจน แต่สภาพที่พบเห็นเสมือนไม่เคยมีการขุดลอกหรืออาจขุดลอกแต่ไม่ได้ปริมาณตามสัญญา นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่มีการทำโครงการซ้ำซ้อนกับการขุดลอกของกรมทรัพยากรน้ำด้วย

                 
          นายประยงค์ฯ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งข้อสังเกตว่า โครงการดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ทั้งที่ไม่ใช่โครงการด่วน ไม่มีการสำรวจความเสียหายเพื่อจะได้คำนวณการใช้จ่ายที่เหมาะสม แต่เหมือนมีการทำโครงการเพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบฯ เท่านั้น หลังจากนี้จะรวบรวมข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวน รวมถึงจะเสนอให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ดำเนินการตรวจสอบโครงการทั้งระบบที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 62 จังหวัดทั่วประเทศ เพราะถือเป็นการใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยจะขอตรวจสอบเอกสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในรายละเอียดโครงการทั้งหมดเพื่อดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                               

                    แหล่งที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter