สำนักงาน ปปท.เขต 3 ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการกลางแจ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์
11 กุมภาพันธ์ 2558 4461

                                        

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 น.ส.ฐาน์วิลัญช์ คำนึงเนตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปท.เขต 3 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการคดี สำนักคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการกลางแจ้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้งบประมาณของกรมพลศึกษา ปี 2556 

                                        

          โดยทีมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท.เขต 3 และดีเอสไอที่ลงตรวจสอบในครั้งนี้ได้เข้าพูดคุยสอบถามข้อมูลกับ น.ส.วิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.บุรีรัมย์ โดย น.ส.วิมลให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจากส่วนกลาง แล้วจัดส่งเครื่องมาติดตั้งตามพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลต่าง ๆ เท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานในพื้นที่จะไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อเลย
          จากนั้นจึงได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา ต.ช่อผกา อ.ชำนิ ซึ่งเป็นอีกแห่งที่ได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายในโครงการดังกล่าว พบว่า มีการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายอยู่จำนวน 3 เครื่อง คือ ชุดเดินโยกแขน อุปกรณ์บาร์คู่ และอุปกรณ์บริหารเอว อยู่บริเวณสนามกีฬาใกล้กับประตูทางเข้า-ออกหน้าโรงเรียน พบว่า ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้

                                        

          ส่วนราคาจากการตรวจสอบในสัญญาการจัดซื้อ พบว่า ชุดเดินโยกแขนอยู่ที่ราคา 86,000 บาท อุปกรณ์บาร์คู่ 42,000 บาท และอุปกรณ์บริหารเอวอีก 45,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 170,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเกินความเป็นจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมการตรวจสอบส่งไปยังส่วนกลางเพื่อทำการตรวจสอบเปรียบเทียบราคากลางหรือท้องตลาดทั่วไปว่า เป็นราคาที่สูงเกินจริงหรือไม่
          แต่จากการสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ใหญ่บ้านชี้แจงว่า เป็นเพียงผู้รับมอบและให้ใช้สถานที่ติดตั้งเท่านั้น แต่ไม่ทราบขั้นตอนการจัดซื้อเนื่องจากได้มีผู้เสนอจะมอบเครื่องออกกำลังกายให้ โดยให้ทางชุมชนตัดสินใจว่า จะติดตั้งไว้จุดใด ซึ่งเห็นว่า เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและคนในชุมชนจะได้ออกกำลังกายจึงยอมให้ติดตั้ง โดยที่ไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อใด ๆ เลย

                                        

          พ.ต.ท.ปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการคดี ดีเอสไอ ระบุว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในครั้งนี้จะมีการตรวจสอบทั้งเรื่องราคาในการจัดซื้อ คุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ และสถานที่ติดตั้งว่า อยู่ในจุดที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนหรือไม่ ส่วนราคาการจัดซื้อจะนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับราคากลาง หรือราคาท้องตลาดอีกครั้ง

                                        

          สำหรับการตรวจสอบโครงการนี้ ดีเอสไอจะตรวจสอบตามสัญญาเลขที่ 37/2556 ของกรมพลศึกษากับเอกชนที่ชนะประมูลงานทั้ง 50 แห่งใน 9 อำเภอ ส่วนสำนักงาน ป.ป.ท. จะตรวจสอบ 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 94/56 และ 23/56 ใน 7 อำเภอ ซึ่งคาดว่า จะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

 

                    แหล่งที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter