สำนักงาน ปปท.เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
12 กุมภาพันธ์ 2558 3788

                      

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย ผอ.ปปท.เขต 6 รักษาราชการแทน ผอ.ปปท.เขต 3 ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสนามเด็กเล่นในพื้นที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 29 จุด และ อ.เหล่าเสื้อโก้ก 1 จุด เพื่อดูว่ามีการส่งมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก ครบตามสัญญาที่กรมพลศึกษาสั่งซี้อจากบริษัท ไทยเวิร์ค ฟิตเนส จำกัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ครบตามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์จริงหรือไม่

                    

       จากการตรวจสอบเบื้องต้นวันนี้ จำนวน 3 จุด คือ ศาลากลางบ้านโนนธาตุ ต.เขื่องใน โรงเรียนบ้านคูขาดศรีวิทยาคาร หมู่ 2 และบ้านคูขาดหมู่ 3 ต.หนองเหล่า พบว่า มีอุปกรณ์เครื่องเล่นและออกกำลังกายของบริษัทครบ 14 รายการตามสัญญาสั่งซื้อจริง จึงให้ผู้ใหญ่บ้านที่รับมอบอุปกรณ์ทั้งหมด ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

       นายพิสิฏฐ์ฯ กล่าวว่า คุณภาพของสินค้าเป็นไปตามสเป๊กหรือไม่ ขณะนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดทำจากเหล็ก จะได้ส่งรายละเอียดให้สำนักงาน ป.ป.ท.ส่วนกลาง ซึ่งมีข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบอีกที แต่จากการดูด้วยสายตา ราคาเครื่องเล่นและอุปกรณ์การออกกำลังกาย มีราคาแพงกว่าท้องตลาดแน่นอน

 

                    แหล่งที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter