สำนักงาน ปปท.เขต 3 ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ของโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
12 กุมภาพันธ์ 2558 4094

               

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 น.ส.ฐาน์วิลัญช์ คำนึงเนตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ปปท.เขต 3 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ออกกำลังกายและเครื่องนันทนาการกลางแจ้ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้งบประมาณของกรมพลศึกษา ปี 2556

      โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปท.เขต 3 ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ต.สะแกซำ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นอีกแห่งที่ได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายในโครงการดังกล่าว ตามสัญญาเลขที่ 94/2556 พบว่า มีการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 7 รายการ อยู่บริเวณสนามกีฬาใกล้กับอาคารเรียน ซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ แต่จากการตรวจสอบเอกสารในสัญญาการจัดซื้อ จะมีเพียง 5 รายการเท่านั้น คือ เป็นเครื่องเล่นเด็ก 3 รายการ และเครื่องฟิตเนส อีก 2 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 516,210 บาท

                                                 

      นอกจากนี้เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กทั้ง 7 รายการ ที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ไม่เป็นไปตามสัญญาที่บริษัท อินโนเวิร์ลเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้ทำไว้กับกรมพลศึกษา แต่เป็นอีกบริษัทหนึ่งเป็นผู้จัดส่งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก ซึ่งไม่ใช่คู่สัญญา ทำให้อุปกรณ์ที่ได้รับไม่ตรงตามสัญญาที่ทำไว้ตั้งแต่แรก

                                                  

          จากการสอบถาม นายลำปาง อยู่พ่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา ชี้แจงว่า เป็นเพียงผู้รับมอบและให้ใช้สถานที่ติดตั้งเท่านั้น แต่ไม่ทราบขั้นตอนการจัดซื้อ เนื่องจากได้มีผู้เสนอจะมอบเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กให้ โดยให้ทางผู้นำชุมชนตัดสินใจว่าจะติดตั้งไว้จุดใด ซึ่งเห็นว่าเกิดประโยชน์แก่เด็กเยาวชน และคนในชุมชนจะได้ออกกำลังกาย จึงยอมให้ติดตั้งภายในบริเวณโรงเรียน โดยที่ไม่ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อใดๆ เลย

          น.ส.ฐาน์วิลัญช์ฯ ระบุว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้พบว่า การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก ไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งคู่สัญญาเป็นบริษัทหนึ่ง แต่อุปกรณ์ที่จัดส่งเป็นของอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งถือเป็นความผิดปกติ ทางสำนักงาน ป.ป.ท. ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่า สรุปแล้วมีการจัดส่งซ้ำซ้อนหรือเกิดอะไรขึ้น เพราะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ได้มีการจัดส่งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กมาให้กับโรงเรียนแห่งนี้

          สำหรับการตรวจสอบโครงการนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. จะตรวจสอบ 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 94/56 มีหน่วยงานที่ได้รับ จำนวน 6 แห่ง ในเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ และสัญญาที่ 23/56 มีหน่วยงานได้รับ 1 แห่ง ในเขต อ.หนองกี่ ซึ่งคาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

 

                    แหล่งที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter