สำนักงาน ปปท.เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
13 กุมภาพันธ์ 2558 3499

                                                  

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย ผอ.ปปท.เขต 6 รักษาราชการแทน ผอ.ปปท.เขต 3 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสภาพสนามเด็กเล่นใน ต.หนองเหล่า และ ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดซื้อมอบให้ชุมชนตามโครงการการออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง มูลค่าเฉลี่ยชุดละ 1-2 ล้านบาท ซึ่งสงสัยอุปกรณ์การออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กซื้อมาราคาแพงกว่าท้องตลาด

                                                  
        จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบมีอุปกรณ์การออกกำลังกายและเครื่องเล่นครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในรายการสั่งซื้อ บางส่วนเริ่มชำรุดจากการใช้งาน และบางจุดติดตั้งไม่มั่นคงแข็งแรง พร้อมตรวจวัดสนามเด็กเล่นที่สัญญาให้ก่อสร้างเป็นพื้นปูนกว้าง-ยาวไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร พบมีความกว้างและหนาตรงตามสัญญา และเมื่อสอบถามผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง ระบุตรงกันว่า ไม่ทราบราคาที่กรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยวสั่งซื้อ แต่ได้รับสิ่งของไว้ เพราะชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ดังกล่าวจริง

                                                  
          หลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะสรุปข้อมูลที่พบส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและราคาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สำหรับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กครั้งนี้ ใช้งบประมาณปี 2556 บริษัท ไทยเวิร์ค ฟิตเนส จำกัด เป็นคู่สัญญากับกรมพลศึกษา 29 จุด และ บริษัท อินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นคู่สัญญากับกรมการท่องเที่ยว 24 จุด

 

                    แหล่งที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter